Растителна защита

В Добруджа, Байер България, дивизия КропСайанс представи своето силно портфолио на внушителната демо платформа в с. Попгригорово. Тук няколкостотин фермери от региона на Североизточна България успяха да видят с предаване на живо от опитните парцели - как работят схемите за растителна защита в житните култури, в царевица, слънчоглед и рапица. Впечатляващи са резултатите от приложението на продуктите за опазване на пшеница и ечемик от болести и плевели. Тук към силния отбор от фунгициди, тази година се присъедини един нов фаворит – Авиатор, който видяхме в действие и на това поле. Секатор, Солигор и Авиатор - в каква схема са приложени…
Репортаж от землището на с. Доктор Йосифово, обл. Монтана. В землището на с. Доктор Йосифово, обл. Монтана, пшеницата на фирма Топ Агро изглежда прекрасно в средата на юни. Чиста от болести, с все още зелен влагов лист, тя ще налива клас поне още 20 дни до жътва. Тези допълнителни дни към вегетацията й дава изключителният фунгицид на Байер – Авиатор. Вижте колко зелена е тази пшеница – 50 дни след фунгицидното третиране! Няма как да не са доволни стопаните на това поле! Интервю с Иван Зонов и Милен Мильов за действието на топ фунгицида Авиатор.
Николай Николов за технологията на БАСФ в Клиърфийлд рапица - интервю от Добив Плюс Експо в с. Сенокос, обл. Добрич.
Николай Николов за технологията на БАСФ в конвенционална рапица.
Интервю с Николай Николов Регионален Търговски Мениджър за приложението на Пиктор и Ретенго в слънчоглед.
Интервю с Николай Николов от Добив Плюс Експо в с. Сенокос, за технологията на БАСФ Клиърфийлд Плюс.