Растителна защита

Тазгодишното издание на Добив Плюс Експо – мащабната демо платформа на БАСФ, акцентира върху иновациите, като една от най-впечатляващите е Технологията Клиърфийлд Плюс с приложението на премиерата Пулсар Плюс .В с. Софрониево, на Открития ден в полетата на Борислав Тоев, фермерите можаха да видят и ефекта от приложението на пълната технологична схема на БАСФ в рапица, която не дава шанс на болестите и плевелите в тази важна култура.  
 Не е обеззаразител, а се прилага при обеззаразяването на семената от пшеница и ечемик! Фунгицид, който пази от болести растенията от момента на засяването през много дълъг период на вегетация, като позволява гъвкаво приложение на фунгицид през пролетта. На демо платформата на БАСФ в с. Софрониево, в рамките на Добив Плюс Експо 2017-та, земеделците от региона можаха да видят безотказното му действие и в ечемик.Тодор Евтимов - Технически Мениджър БАСФ България, за приложението на Систива в ечемик.
  Открояващо се за сезона събитие беше мащабната демо платформа Добив Плюс Експо на БАСФ в с. Софрониево, с домакин на полето земеделецът Борислав Тоев. За повече от 200 фермери от региона и много други гости, екипът на компанията беше подготвил богата информационна програма. Специален лектор беше д-р Йозеф Хабер, който направи анализ на предизвикателствата пред земеделците в отглеждането на житните култури в условията на променящия се спектър на болестите по тях. Веднага отиваме на полето заедно с една от групите, за да чуем повече за технологичните схеми на БАСФ при опазването на пшеница, с приложението на революционната новост Систива.Мария…
Пшеница в землището на с. Сърнево, обл. Стара Загора. Стопанинът Иван Вълчев – собственик на фирма ГЕЯ 4 ООД , добре се е погрижил за културата. Здрави, силни растения, които обещават да се отблагодарят с висок добив – това е картината тук в средата на май. Опитният земеделец е поверил растителната защита на Байер Кропсайанс – Секатор и Прозаро за първо пръскане и новият топ фунгицид Авиатор – като второ пръскане. Вижте резулатата – по-добре не може и да изглеждат житата в този момент. Авиатор е иновацията, на която си заслужава да се обърне специално внимание.
Силната кооперация в с. Бели Бряг, общ. Раднево, отглежда на 10 хил дка полски култури. Отскоро Виолета Койчева – председателката на кооперацията, развива и семепроизводство. За участъците с него полага специални грижи – и това си личи от избора на продуктите за растителна защита. Първото пръскане е било само с най-сигурния според нея хербицид – Секатор на Байер КропСайанс. Фунгицид са приложили само веднаж – и това е иновацията Авиатор. Състоянието на посева в момента оправдава очакванията за силен и категоричен ефект на продукта и председателката се надява, че дори няма да се наложи второ фунгицидно пърскане.
Интервю с Георги Георгиев - агроном на "Диневи 01" ЕООД - с. Могила, общ. Стара Загора, и Любомир Мартинов - фирма "Булгафлор" - за приложението на Сфера Макс в пшеница и слънчоглед. В землищата на село Копринка и Казанлък, в Розовата долина, фирма „Булгафлор“ отглежда житни култури, като прилага модерните технологии за опазване на културата. Изборът е Байер КропСайанс, за първо пръскане хербицидът Аденго и изпитаният фунгицид Фалкон. Ето го и резултатът – здрави, силни растения, зелени до влагов лист. Второто пръскане, което извършват този ден е със Сфера Макс - тежката артилерия , която не оставя след себе си…