Събота, 22 Юли 2017 12:33

Байер Център за Агроиновации - Г. Митрополия Избрана

Байер България организира в началото на юни в Центъра за Агроиновации в с.Горна Митрополия, в стопанството на „Хелга“ - Светла Стоянова, Ден на устойчивото земеделие. 
Какво видяхме тук заедно с гости от Българската Агенция за безопасност на храните и др. специалисти, ангажирани в опазването на природните ресурси и здравето на хората. Хотел за земни пчели, буферни цветни ивици и още любопитни неща научаваме от Ивелин Тончев.

Последно променена в Събота, 22 Юли 2017 12:35