Проф. д-р Дарина Вълчева за резултатите от научните изпитвания на продуктите на Тимак Агро - впечатляващи резултати от приложението на Топ Фос и др. торове и биостимулатори. За пета поредна година Земеделски институт в Карнобат провежда опити с продукти на Тимак Агро в основните полски култури. При пшеницата и ечемика от есента на 2016-та година и тази пролет са приложени в производствени площи и на опитните парцели формулации по революционната технология Топ Фос. По време на опита учените от института са направили важни изводи за действието на продуктите, които сочат значими ползи за културите в няколко направления – и като добив, и като общо физиологично въздействие на Топ Фос върху растенията . Зимата в района е била екстремно студена, но растенията от наторените участъци са презимували успешно. Резултатите от жътвата и от цялостното наблюдение на посевите са в полза на иновацията Топ Фос, която заслужава специално внимание.

Публикувана в Торове

На 27.06. в землището на с. Паскалево, обл. Добрич, Тимак Агро проведе Открит ден, на който представи пред много фермери от региона на Североизточна България на опитното поле своето богато портфолио в основните полски култури – слънчоглед, царевица, слънчоглед и рапица.

Тук фермерите успяха да видят в действие познатите и нови продукти на компанията, сред които изпъква иновацията ТOP PHOS. И тази година торовете и биостимулаторите на Тимак Агро се представиха много убедително в опитните парцели и в масови посеви .

На Открития ден в Паскалево земеделците получиха допълнителна информация за DUOFERTIL TOP 34, EUFERTIL TOP 45, EUROCEREAL, FERTILEADER, FERTIAKTIL, и други изпитани и иновативни предложения на Тимак Агро.

Снимки Аспарух Йончев.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


Публикувана в Новини

ОПТИ ТЕХ ЕКСПО е новата идея на Синджента България да представи на шест големи платформи портфолиото на световния лидер в областта на генетиката и растителната защита в основните полски култури. Стартът на тази впечатляваща инициатива беше даден в с. Добрич, общ. Димитровград, на полетата на СКС „Добрич“ с ръководител Атанас Георгиев.

Публикувана в Растителна защита

Хайвидо
Опти Тех Експо на Синджента България започна в с. Добрич – като първа проява от тази амбициозна и много полезна за фермерите инициатива на компанията. На шест големи демонстрационни полета Синджента представя пълната растителнозащитна програма и генетика в основните полски култури.

Сред иновациите, които впечатлиха силно повече от 200 фермера в с. Добрич, беше революционната технология Хайвидо. Първият хибриден ечемик се представя с три имена – Жалон, Зуу и Тектуу и предлага нов по-висок стандарт на добиви в ечемика и при всякакви условия на отглеждане. Нека научим повече за тази нова генетика от Синджента!

Публикувана в Растителна защита

СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ посрещна повече от 200 земеделци от Южна България на впечатляващата си демонстрационнната си платформа в с. Добрич, общ. Димитровград. Единствената компания, която предлага пълната технологична схема за отглеждане на основните полски култури от семената и торовете до продуктите за растителна защита, представи по най-убедителен начин акцентите в портфолиото си от житни, царевица, слънчоглед и рапица. В полетата фермерите от региона можаха да видят на живо широк спектър от хибриди, продукти за опазване на културите от плевели, болести и неприятели, познати и изпитани в практиката, както и иновации, с принос към успеха на всеки стопанин.

12345678910111213141516171819

Публикувана в Новини