Вторник, 03 Май 2016 17:03

Каравел и Везувио - хибриди от Синджента

Репортаж от с. Острово, полета с рапица, обработвани от "Агросем" ООД, интервю с Вели Велиев - съдружник във фирмата и с Росица Александрова - Районен представител на Синджента България, за отличните качества на хибридите Каравел и Везувио на Синджента.

Последно променена в Вторник, 03 Май 2016 17:54