Торове

Понеделник, 20 Юли 2015 09:34

Жътва в Плодовитово на "Златекс"

  Репортаж от жътва  в полетата на "Златекс ООД" в Плодовитово,  пшеница  торена с продуктите на Тимак Агро. Интервю с агронома  Иван Ташев за ползата от приложението на Евросереал и други продукти на Тимак Агро. Благодарение на  това подхранване, добивите са увеличени с по 50-60 кг на декар в сравнение с останалите в региона.
Понеделник, 20 Юли 2015 09:32

Жътва в с. Могила, "Диневи 01"

  Репортаж за предаването "Успешно земеделие"  от с. Могила, интервю с Васил Славчев за торовете на Тимак Агро България. Фермерът е много доволен от състоянието на посева и добива, който жъне, и споделя, че  го дължи до голяма степен и на продуктите на Тимак Агро - Евросереал, Тимак 42, Фертиактил Стартер, Фертилидер и др. Диневи прилагат торовете на Тимак Агро и в рапица, слънчоглед и царевица.
 Интервю с  Светослав Василев - земеделец от Трън  за  опита му с продуктите на Тимак Агро България в отглеждането на картофи, пшеница,  слънчоглед и рапица.
 Интервю за предаването "Успешно земеделие"  - интервю с Жечко Андрейски от Видин за приложението на продуктите на Тимак Агро в  пшеница, царевица и слънчоглед. С  Fertileader Axis -  отлични резултати.
 Репортаж за предаването "Успешно земеделие" с интервю на Иван Спиров -  Търговски консултант на Тимак Агро България за области Видин и Монтана - приложение на листния биостимулатор Fertileader Gold в соя.
 Репортаж  за предаването "Успешно земеделие" - интервю с Петьо Петров  - представител на Бен Хън Агро, с. Ново село, Видинско, за приложението на продуктите на Тимак Агро  в пшеница и др. култури.