Торове

 Репортаж  за предаването "Успешно земеделие"  - интервю с Николай Синигерски за приложенето на  торовете и биостимулаторите на Тимак Агро в житни, царевица и слънчоглед.
Репортаж за предаването "Успешно земеделие"  с интервю с Христо Иванов - фермер от Пазарджик и с Красимир Тонев - Регионален представител на Тимак Агро България  за   продуктите на Тимак Агро в слънчоглед и пшеница.
Репортаж за предаването "Успешно земеделие"  с интервюта на земеделци от област Пазарджик - Станислав Станоев и Лазар Метанов, както и с регионалния представител на Тимак Агро България - Красимир Тонев, за приложението на продуктите на Тимак Агро в зеленчукови, царевица и др. култури.
Репортаж за предаването  "Успешно земеделие"  - Александра Живкова за  демо полето  в Тръстеник, кооперация "Зора". Продуктите на Тимак Агро в царевица.
Репортаж от честване на юбилей на Института по земеделие в Карнобат. Интервюта с проф. д-р Драгомир Вълчев - директор на Института, с Нецо Минев - Изпълнителен директор на Златекс и др - интеграция на науката с практиката - сътрудничество с фирми от сектора - опит с Тимак Агро България.
Репортаж за предаването  "Успешно земеделие"  - Опит от Агро Златекс  за биостимулаторите  и торовете на Тимак Агро България.