Торове

 Интервю за предаването "Успешно земеделие"  - интервю с Жечко Андрейски от Видин за приложението на продуктите на Тимак Агро в  пшеница, царевица и слънчоглед. С  Fertileader Axis -  отлични резултати.
 Репортаж за предаването "Успешно земеделие" с интервю на Иван Спиров -  Търговски консултант на Тимак Агро България за области Видин и Монтана - приложение на листния биостимулатор Fertileader Gold в соя.
 Репортаж  за предаването "Успешно земеделие" - интервю с Петьо Петров  - представител на Бен Хън Агро, с. Ново село, Видинско, за приложението на продуктите на Тимак Агро  в пшеница и др. култури.
 Репортаж  за предаването "Успешно земеделие"  - интервю с Николай Синигерски за приложенето на  торовете и биостимулаторите на Тимак Агро в житни, царевица и слънчоглед.
Репортаж за предаването "Успешно земеделие"  с интервю с Христо Иванов - фермер от Пазарджик и с Красимир Тонев - Регионален представител на Тимак Агро България  за   продуктите на Тимак Агро в слънчоглед и пшеница.
Репортаж за предаването "Успешно земеделие"  с интервюта на земеделци от област Пазарджик - Станислав Станоев и Лазар Метанов, както и с регионалния представител на Тимак Агро България - Красимир Тонев, за приложението на продуктите на Тимак Агро в зеленчукови, царевица и др. култури.