Новини

Тази пролет зимата ще бъде мека… Запомнете! Хорус действа тогава, когато на другите им е още студено. Хорус е един от малкото надеждни фунгициди с отличен ефект при третиране  през периоди с по-ниски температури. Оптималният ефект от продукта се наблюдава при приложение при температури между  от 5° и 18° С. Хорус е системен фунгицид, който контролира патогените чрез два различни биохимични механизма на действие. От една страна той инхибира синтензирането на хидролизни ензими, които помагат на патогена за неговото проникване в растителната тъкан, а от друга страна подтиска образуването на метионин, който участва в развитието и разпространението на мицела. Повече…
Над 30 млн. лева бяха преведени от Държавен фонд „Земеделие“  за протеинови култури по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК). Фонд „Земеделие“ изплати 30 025 968 лева . Субсидиите са преведени на 15 072 земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане за Кампания 2016 и отговарят на изискванията на Наредба 3 от 17.02.2015 г. Финансовата помощ е част от схемите на директните плащанияс общ бюджет от 30.9 млн. лева (15.8 млн. евро).Ставката на финансовата помощ за протеинови култури е определена със Заповед РД 09-297/05.04.2017 г. на министъра на земеделието и храните. Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за обвързано подпомагане…
Държавен фонд „Земеделие“ изплати още 17.6 милиона лева на 6 631 земеделски стопани, извършващи земеделска дейност в необлагодетелстваните райони на страната. Преводите са извършени след указания от Министерството на земеделието и храните, което е управляващ орган по Програмата за развитие на селските райони.Субсидиите са за фермери, които имат недовършени ангажименти по мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ (НР1) и мярка 212 „Плащания на земеделските стопани в райони с ограничения, различни от планинските“ (НР2) от ПРСР 2007-2013. Припомняме, че заради решение на ВАС за изменение на Наредба 11 за условията и реда за прилагане на…
                                                        Проведени основни селскостопански мероприятия към 23.03.2017 г.                                                                               Засети площи с есеннициПо оперативни данни, към 23.03.2017 г. площите за реколтиране с пшеница и ечемик са съответно с 2,4% и 19,8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а тези с маслодайна рапица – с 1,4% повече.                                                                                                                                                 Засети площи с пролетнициСпоред оперативните данни, към 23.03.2017 г. сеитбата на пролетни култури се движи с по-бързи темпове спрямо предходната година. Към този момент засетите площи спролетен ечемик, маслодаен слънчоглед и царевица за зърно…
Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе над 79 милиона лева (79 011 934 лв.) по схеми и мерки от ПРСР 2014-2020 през месец март 2017 г.      27 833 земеделски стопани получиха близо 70 млн. лева по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 в средата на миналия месец.  Изплатената субсидия:Подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер на 52 584 266 млн. лева. Подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) - 16 705 751 млн. лева. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“- почти…
Петък, 31 Март 2017 16:14

Спад в пазара на пестициди

За година е регистрирано намаление между 8 и 12 процента в световен мащаб. Световният пазар на пестициди възлиза на 80 млрд. долараВ проучването са участвали земеделци, отглеждащи 10 от основните култури в 22 държави по целия свят.  От събраните данни става ясно, че е регистриран спад между 8 и 12 процента, като това е в сравнение с година по-рано и в зависимост на отделните сегменти - хербициди, фунгициди, пестициди или инсектициди.  Анализаторите на Kynetec провеждат всяка година подобно изследване на различните сегменти от препаратите за растителна защита, производители и страни.