Новини

Близо 20 млн. лева са изплатени за хуманно отношение към птиците    Още близо 3 милиона лева за изпълнени ангажименти за хуманно отношение към птиците бяха изплатени в последната седмица на месец март от Фонд „Земеделие“.Така до момента по схемата са изплатени близо 20 милиона лева по 200 договора.Финансово се подпомагат птицевъди, които доброволно поемат ангажимент да прилагат мерки за хуманно отношение към отглежданите в стопанствата им птици. Държавната помощ покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. ДФ „Земеделие“ продължава да сключва договори по подадени в срок заявления. Средствата…
Държавен фонд „Земеделие“ утвърди ресурс от 20 000 лева е утвърденият финансов ресурс  за 2017 г. по схемата за Държавна помощ за компенсиране на материалните щети по загиналите селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и семейства. Помощта се предоставя за загинали животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия. На подпомагане подлежат земеделски стопани, включени в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери и пчелни семейства през 2016 г.  Миналогодишният ресурс по схемата бе в размер на 100 000 лв. Подпомагане получиха стопани, които през 2015 г.…
Приемът продължава до 7 април 2017 г.    Днес стартира приемът на заявления по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г.    Необходима документация за кандидатстване по НПП   Заявленията се подават в Централно управление (ЦУ) на фонда до 7 април 2017 г. През настоящия  прием може да се кандидатства в две направления. Определеният бюджет за всяка от двете дейности от мярка Е е в размер на 89 785 лева. Първото направление е свързано с проучвания на различните фактори,…
2 653 земеделски стопани бяха субсидирани от Държавен фонд „Земеделие“ на обща стойност от10 978 101 лева на  по Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Парите са втори транш на плащанията по схемата и се отпускат след извършена повторна проверка от НАП на представените от кандидатите фактури за закупено гориво. Първата част от помощта от близо 71 млн. лева беше изплатена през декември 2016 година.Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.  Отстъпката…
Още 9 млн. лева са преведени за хуманно отношение към птиците Още 9 143 167 лева бяха преведени от ДФ „Земеделие“ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. До момента, заедно с изплатените през миналата седмица средства, по схемата са разпределени 16 740 077 лв. по 180 договора.Държавната помощ за хуманно отношение покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години.  За тази година е предвидено плащане за кокошки-носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, като максималният интензитет на помощта е на годишна база. Новосъздадено предприятие може…
БАЙЕР Е ЕДИНСТВЕНАТА КОМПАНИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В БЪЛГАРИЯ, ОТЛИЧЕНА С ДВА МЕДАЛА В КАТЕГОРИИТЕ ФУНГИЦИДИ И ХЕРБИЦИДИ Българските земеделски производители дадоха  най-високото признание за качество на Байер! През октомври 2016г. в България бе проведено проучване, което измерва изключително клиентския опит, мнение и впечатления за доставчици и производители, които предлагат абсолютно най-високо ниво на качеството на предлаганите от тях продукти. Oрганизатор на проучването е международната организация ICERTIAS (International Certification Association GmbH), www.icertias.com. Проучването е проведено по интернет сред 1200 агрономи и земеделски производители в България. Най-много участници в проучването са   посочили  Байер като компанията, предлагаща най-високо качество на фунгициди и хербициди…