Новини

Още 9 млн. лева са преведени за хуманно отношение към птиците Още 9 143 167 лева бяха преведени от ДФ „Земеделие“ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. До момента, заедно с изплатените през миналата седмица средства, по схемата са разпределени 16 740 077 лв. по 180 договора.Държавната помощ за хуманно отношение покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години.  За тази година е предвидено плащане за кокошки-носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, като максималният интензитет на помощта е на годишна база. Новосъздадено предприятие може…
БАЙЕР Е ЕДИНСТВЕНАТА КОМПАНИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В БЪЛГАРИЯ, ОТЛИЧЕНА С ДВА МЕДАЛА В КАТЕГОРИИТЕ ФУНГИЦИДИ И ХЕРБИЦИДИ Българските земеделски производители дадоха  най-високото признание за качество на Байер! През октомври 2016г. в България бе проведено проучване, което измерва изключително клиентския опит, мнение и впечатления за доставчици и производители, които предлагат абсолютно най-високо ниво на качеството на предлаганите от тях продукти. Oрганизатор на проучването е международната организация ICERTIAS (International Certification Association GmbH), www.icertias.com. Проучването е проведено по интернет сред 1200 агрономи и земеделски производители в България. Най-много участници в проучването са   посочили  Байер като компанията, предлагаща най-високо качество на фунгициди и хербициди…
Четвъртък, 16 Март 2017 08:52

Признание за Байер КропСайанс

ЕДИНСТВЕНАТА КОМПАНИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В БЪЛГАРИЯ, ОТЛИЧЕНА С ДВА МЕДАЛА В КАТЕГОРИИТЕ ФУНГИЦИДИ И ХЕРБИЦИДИ В края на 2016г. компанията получи най-високото признание за качество от българските земеделски производители През октомври 2016г. в България бе проведено проучване, което измерва изключително клиентския опит, мнение и впечатления за доставчици и производители, които предлагат абсолютно най-високо ниво на качеството на предлаганите от тях продукти. Организатор на проучването е международната организация ICERTIAS (International Certification Association GmbH), www.icertias.com. Проучването е проведено по интернет сред 1200 агрономи и земеделски производители в България. Участниците в проучването сами посочват производителя или доставчика на фунгициди и хербициди, който…
Министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков ще свика отново Консултативен съвет по тютюна.  На заседанието, което се очаква да се проведе в края на следващата седмица, ще бъде преразгледан начинът на разпределяне на средствата по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството. На 28 февруари 2017 г. Консултативният съвет гласува средствата да се разпределят на досегашния принцип, като сумата се намалява с 5%. Това предложение обаче това предизвика протести на тютюнопроизводители. Министър Бозуков се срещна и с представители на сектор „Животновъдство“, където беше обсъдена мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“,…
За прием по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ са необходими  126 пчелни семейства Минималният производствен обем трябва да бъде 8 хил. евро. Допустими кандидати могат да бъдат физически лица, еднолични търговци и ЕООД, регистрирани по търговския закон. Основното изискване е те да бъдат регистрирани като земеделски стопани. Кандидатите трябва да бъдат между 18 и 40 години. Различното от предишния период е, че вече кандидатствалите могат да са навършили 40 години, а не както досега ненавършени. Стандартният производствен обем  трябва да е между 8 и 16 хил. евро. При производствен обем от 8 хил. евро трябва да се започне…
Очаква се  износът на зърно от Русия да нарастне със 7% през тази година, така достигайки 37 млн. тона.  24 млн. тона зърно са продадени зад граница от руските земеделци , като продажбите са били основно през есента.Износът на слънчогледово олио  се е повишил с 28% и е достигнал 1,8 млн. тона към края на годината като общият износ на растителната мазнина е възлизала на почти 2 млрд. долара. От началото на сезона те са успели да изнесат 100 хил. тона от захар, което е 10 пъти повече от предходната година. Рекордни резултати. Това поставя Русия на лидерска позиция сред производителите…