Новини

Четвъртък, 16 Март 2017 08:52

Признание за Байер КропСайанс

ЕДИНСТВЕНАТА КОМПАНИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В БЪЛГАРИЯ, ОТЛИЧЕНА С ДВА МЕДАЛА В КАТЕГОРИИТЕ ФУНГИЦИДИ И ХЕРБИЦИДИ В края на 2016г. компанията получи най-високото признание за качество от българските земеделски производители През октомври 2016г. в България бе проведено проучване, което измерва изключително клиентския опит, мнение и впечатления за доставчици и производители, които предлагат абсолютно най-високо ниво на качеството на предлаганите от тях продукти. Организатор на проучването е международната организация ICERTIAS (International Certification Association GmbH), www.icertias.com. Проучването е проведено по интернет сред 1200 агрономи и земеделски производители в България. Участниците в проучването сами посочват производителя или доставчика на фунгициди и хербициди, който…
Министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков ще свика отново Консултативен съвет по тютюна.  На заседанието, което се очаква да се проведе в края на следващата седмица, ще бъде преразгледан начинът на разпределяне на средствата по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството. На 28 февруари 2017 г. Консултативният съвет гласува средствата да се разпределят на досегашния принцип, като сумата се намалява с 5%. Това предложение обаче това предизвика протести на тютюнопроизводители. Министър Бозуков се срещна и с представители на сектор „Животновъдство“, където беше обсъдена мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“,…
За прием по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ са необходими  126 пчелни семейства Минималният производствен обем трябва да бъде 8 хил. евро. Допустими кандидати могат да бъдат физически лица, еднолични търговци и ЕООД, регистрирани по търговския закон. Основното изискване е те да бъдат регистрирани като земеделски стопани. Кандидатите трябва да бъдат между 18 и 40 години. Различното от предишния период е, че вече кандидатствалите могат да са навършили 40 години, а не както досега ненавършени. Стандартният производствен обем  трябва да е между 8 и 16 хил. евро. При производствен обем от 8 хил. евро трябва да се започне…
Очаква се  износът на зърно от Русия да нарастне със 7% през тази година, така достигайки 37 млн. тона.  24 млн. тона зърно са продадени зад граница от руските земеделци , като продажбите са били основно през есента.Износът на слънчогледово олио  се е повишил с 28% и е достигнал 1,8 млн. тона към края на годината като общият износ на растителната мазнина е възлизала на почти 2 млрд. долара. От началото на сезона те са успели да изнесат 100 хил. тона от захар, което е 10 пъти повече от предходната година. Рекордни резултати. Това поставя Русия на лидерска позиция сред производителите…
2 566 стопани заявиха помощ за борба с вредителите по трайните насаждения Приключи приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 година.   До 13 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред Фонд „Земеделие“ за извършените мероприятия. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 26 май 2017 година. Средствата, които ДФ „Земеделие“ предоставя, са за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за…
 Националната програма по пчеларство (НПП) и държавен фонд „Земеделие“ приключиха административните проверки на приетите заявления по 2017-2019 година. Готово е и първото класиране на кандидатите за подпомагане по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от програмата. Списък на класираните пчелари с одобрени заявления е качен на сайта на ДФ „Земеделие“. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие.    Договори за предоставяне на финансова помощ имат възможност да подписват и всички одобрени кандидати за дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване…