Новини

От началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с нови схеми и допълнителни изисквания към тях. ДФ „Земеделие“ ще създаде необходимата организация на работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.Държавен фонд „Земеделие“ публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2016, които ще бъдат извършени през 2017 година.    Напомняме, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на…
Високоолеиновите слънчогледи – една добра възможност за сигурност и увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите Разговор с г-н Антон Илиев, експерт високоолеинови слънчогледи в Синджента България ЕООД Господин Илиев, през последните няколко години високоолеиновите слънчогледи навлязоха в България и се настаниха трайно в полетата на българските земеделски производители, на какво според Вас се дължи това? Това наистина е факт, от няколко години насам имаме постепенно увеличение на площите с високоолеинов слънчоглед в България и всичко сочи, че тази тенденция ще продължи. Това се дължи най-вече на по-добрата възвръщаемост на инвестициите от единица площ спрямо обикновения слънчоглед и на увеличеното търсене от…
Приемът на заявления за застраховане на селскостопанска продукция започва от днес Държавен фонд „Земеделие“ обявява начало на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Oт днес, 21 март, до изчерпване на ресурса по схемата, но не по-късно от 31 август 2016 г., могат да се подават заявления в областните дирекции на Фонда. До 30 септември стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е до 16 декември…
Събота, 27 Февруари 2016 14:41

КАПРЕНО - ПОБЕДИТЕЛ ОТ АГРА 2016!

  Новият хербицид в царевица  -  Капрено на Байер КропСайанс е победител в Конкурса за иновации, раздел „Торове и препарати за селското стопанство“ на Международния панаир Пловдив, изложения АГРА. Капрено ® СК Capreno ® SC Двойна защита от плевелите в царевицаИнформация за продукта:Активно вещество: темботрион 345 г/л; тиенкарбазон-метил 68 г/л; изоксадифен-етил (антидот) 134 г/лФормулация: суспензионен концентрат (СК) Прилага се с прилепител Меро 200 мл/дка От фаза разтваряне на втори лист до фаза разтваряне на шести лист на културата Фаза на развитие на плевелите: 2-6 лист на широколистните и 2-4 лист на едногодишните житни плевели Степен на ефикасност на Капрено®СК при доза 22 мл/дка +…
Четвъртък, 18 Февруари 2016 11:46

Семинари на АСМ Монтана - 2016-та година

  Репортаж за предаването "Успешно земеделие".  Клиенти на АСМ Монтана за партньорството си с дистрибуторската фирма. Интервюта от семинарите за фермери през февруари 2016 г. в Поморие, "Зл. пясъци" и Монтана.
Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявление за директни плащания през 2016г.? Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земеделие по местонахождение на площите или по адресна регистрация на лицето. Заявлението за подпомагане се приключва само в общинската служба по земеделие по адресна регистрация на физическо лице или седалище на юридическо лице. След 15 май 2016г., в продължение на 25 календарни дни кандидатите могат да извършват корекции по вече подадени заявления, да подават нови…