Новини

2 566 стопани заявиха помощ за борба с вредителите по трайните насаждения Приключи приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 година.   До 13 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред Фонд „Земеделие“ за извършените мероприятия. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 26 май 2017 година. Средствата, които ДФ „Земеделие“ предоставя, са за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за…
 Националната програма по пчеларство (НПП) и държавен фонд „Земеделие“ приключиха административните проверки на приетите заявления по 2017-2019 година. Готово е и първото класиране на кандидатите за подпомагане по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от програмата. Списък на класираните пчелари с одобрени заявления е качен на сайта на ДФ „Земеделие“. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие.    Договори за предоставяне на финансова помощ имат възможност да подписват и всички одобрени кандидати за дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване…
От началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с нови схеми и допълнителни изисквания към тях. ДФ „Земеделие“ ще създаде необходимата организация на работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.Държавен фонд „Земеделие“ публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2016, които ще бъдат извършени през 2017 година.    Напомняме, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на…
Високоолеиновите слънчогледи – една добра възможност за сигурност и увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите Разговор с г-н Антон Илиев, експерт високоолеинови слънчогледи в Синджента България ЕООД Господин Илиев, през последните няколко години високоолеиновите слънчогледи навлязоха в България и се настаниха трайно в полетата на българските земеделски производители, на какво според Вас се дължи това? Това наистина е факт, от няколко години насам имаме постепенно увеличение на площите с високоолеинов слънчоглед в България и всичко сочи, че тази тенденция ще продължи. Това се дължи най-вече на по-добрата възвръщаемост на инвестициите от единица площ спрямо обикновения слънчоглед и на увеличеното търсене от…
Приемът на заявления за застраховане на селскостопанска продукция започва от днес Държавен фонд „Земеделие“ обявява начало на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Oт днес, 21 март, до изчерпване на ресурса по схемата, но не по-късно от 31 август 2016 г., могат да се подават заявления в областните дирекции на Фонда. До 30 септември стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е до 16 декември…
Събота, 27 Февруари 2016 14:41

КАПРЕНО - ПОБЕДИТЕЛ ОТ АГРА 2016!

  Новият хербицид в царевица  -  Капрено на Байер КропСайанс е победител в Конкурса за иновации, раздел „Торове и препарати за селското стопанство“ на Международния панаир Пловдив, изложения АГРА. Капрено ® СК Capreno ® SC Двойна защита от плевелите в царевицаИнформация за продукта:Активно вещество: темботрион 345 г/л; тиенкарбазон-метил 68 г/л; изоксадифен-етил (антидот) 134 г/лФормулация: суспензионен концентрат (СК) Прилага се с прилепител Меро 200 мл/дка От фаза разтваряне на втори лист до фаза разтваряне на шести лист на културата Фаза на развитие на плевелите: 2-6 лист на широколистните и 2-4 лист на едногодишните житни плевели Степен на ефикасност на Капрено®СК при доза 22 мл/дка +…