Новини

Четвъртък, 18 Февруари 2016 11:46

Семинари на АСМ Монтана - 2016-та година

  Репортаж за предаването "Успешно земеделие".  Клиенти на АСМ Монтана за партньорството си с дистрибуторската фирма. Интервюта от семинарите за фермери през февруари 2016 г. в Поморие, "Зл. пясъци" и Монтана.
Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявление за директни плащания през 2016г.? Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земеделие по местонахождение на площите или по адресна регистрация на лицето. Заявлението за подпомагане се приключва само в общинската служба по земеделие по адресна регистрация на физическо лице или седалище на юридическо лице. След 15 май 2016г., в продължение на 25 календарни дни кандидатите могат да извършват корекции по вече подадени заявления, да подават нови…
График за провеждане на срещи със земеделските стопани във връзка с промените в ЗСПЗЗ и предстоящата кампания - директни плащания 2016г. 01 Благоевград 1.1 Струмяни 25.01.2016г 10:30 часа в читалище «Будител» – с. Струмяни1.2 Кресна 25.01.2016г 14:30 часа зала в сградата на Общинска администрация1.3 Петрич 26.01.2016г. 10:30 часа в залата на Общински съвет – Петрич1.4 Сандански 26.01.2016г. 14:30 часа в залата на Общински съвет – Сандански1.5 Сатовча 27.01.2016г. 10:30 часа залата на Общински съвет – Сатовча1.6 Гърмен 27.01.2016г. 14:30 часа в залата на Общински съвет – Гърмен1.7 Гоце Делчев 28.01.2016г. 10:30 часа сградата на Общинска служба по земеделие – Гоце Делчев1.8…
  По 16,20  лева на декар директни субсидии за площ за 2015 г. започва да изплаща от днес Държавен фонд "Земеделие". Според индикативния график преводите на парите трябва да тръгнат днес и ще приключат до 29 януари.   Средствата ще отидат в 60 000 регистрирани земеделски производители. Общо ще бъдат разпределени 597,9 млн. лв.   След два месеца ще бъде направено и допълнителното плащане за първите 300 декара от всяко стопанство – по 14,90 лв. на декар. Тези средства ще бъдат преведени в периода от 1 до 10 април.   Така наречените „зелени“ плащания за агроекологични дейности ще бъдат направени…
Сключени са над 380 договора с млади фермери. Ресорният зам.-министър на земеделието Васил Грудев заяви че няма генерални промени в ранкинга или нов ранкинг за проектите по мярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони. По  подмярка 6,1 до момента са сключени 380 договора. Проекти, които попадат в 100 % наличен бюджет са тези с над 32,78 точки. ДФЗ разглежда проекти, които са с над 29,27 т., които са 120 % от наличния по приема бюджет от 35 млн. евро, уточни още Грудев.   „Това, което се прави от колегите във Фонд земеделие, е…
Договорираните количества тютюн ще бъдат изкупени. Това стана ясно на среща, която се проведе между заместник-министър Цветан Димитров и фирмите-изкупвачи на тютюн, инициирана от Министерството на земеделието и храните. Търговците не се ангажираха с конкретни срокове, защото кампанията пряко зависи от метеорологичните условия. „До една седмица се очаква да приключи кампанията по изкупуване на тютюна от сорт Кабакулак“, заявиха представителите на фирмите. Двете страни се обединиха около твърдението, че само с висококачествена продукция може да се търсят нови пазари и конкурентни цени. На срещата бяха обсъдени и предстоящите изменения в Закона за тютюна и тютюневите изделия, които предстои да бъдат…