Новини

Държавен фонд „Земеделие“ обявява, че приключиха административните проверки на приетите заявления по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г. (НПП), а също така и първото класиране на кандидатите за подпомагане по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от програмата.Списък на класираните пчелари с одобрени заявления е качен на сайта на ДФ „Земеделие“.  Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие. От тази седмица започва подписването на договори и по останалите мерки от Програмата. В законовия срок за прием по…
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция изплати 2 425 005 лева по 19  проекта, реализирани от  6 Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и общини, по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). На МИРГ „Български Черноморски сговор – Бяла - Долни Чифлик - Аврен” – са преведени общо 289 885 лева за 4 проекта, свързани  с развитието на туризма, като един от тях е  екопарк  „Еника“ край гр. Бяла. Община Аврен е получила 193 702 лева за цялостно обновяване и развитие на територията с цел повишаване  качеството на живот в района. На…
Организация на производителите "Български Пипер" ООД вече е регистрирана в Агенцията по вписванията, съобщиха от организацията.   На 8 януари бе издадено удостоверение за регистриране. Предметът на дейност на организацията е извършване на маркетинг и общи продажби на зеленчуци и плодове на своите членове, като ги събира в един обект, сортира, опакова и т.н. Извършва общи покупки на торове и препарати, машини и съоръжения, необходими за организацията. ОП „Български пипер“ ООД консултира и обучава своите членове относно въвеждането на устойчиви производствени практики и иновации с цел опазване на околната средапри отглеждането на зеленчуците и плодовете. Организацията извършва социални дейности и…
 В европейски, и в световен план, сегашната ситуация в сектор Млекопроизводство  е незадоволителна. Това се казва в кратък анализ, изготвен от изпълнителния директор на Националния съюз на говедовъдите в България Михаил Михайлов.   Все още няма окончателни статистически данни по отношение млекопроизводството през кризисната за сектор мляко 2015 г., но вече могат да се направят някои изводи. Един от най-големите производители на краве мляко и имащ не малка вина за кризата в Европа - Нова Зеландия е намалила производството си с близо 7% и с 4% броя на отглежданите крави /200000 бр. са заклани/. Истината е, че за първите четири…
Започват проверките на Българската агенция по безопасност на храните във фермите за качеството на суровото краве мляко. 'Инспекцията ще бъде извършена по определен чек лист и ще бъде попълвана на таблет. Тази проверка ще влиза в информационната система, така че разминавания и компромиси много трудно ще се случват.'  Това заяви по време на пресконференция изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев. Д-р Илиев обяви още, че пробите, които ще бъдат взети от официалните ветеринарни лекари ще бъдат анонимни, т.е. те ще пристигат анонимно до лабораторията и тя ще работи върху анонимен резултат. В началото БАБХ ще работи…
От 11 януари започва прием на заявления за финансова помощ по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. Документи се подават до 26 януари 2016 г. в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие”, ул. „Гусла” № 3. Mярката подпомага дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята. Могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и получили удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Индикативният бюджет за финансовата 2016…