Новини

България ще бъде страна-партньор на Международното изложение „Зелена седмица” през 2018 г. Това беше договорено днес на среща на заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев с ръководството на Панаир Берлин – домакин на най-голямото в света международно изложение за храни и напитки, което ежегодно се провежда в Берлин.Участието на България като съорганизатор през 2018 година не е случаен избор и съвпада с предстоящото тогава поемане от страна на България на председателството на Съвета на Европейския съюз. „Надяваме се, логото на „Зелената седмица” да спомогне за популяризиране на българския бранд не само за българските храни и напитки, но и на…
Във връзка с падналите обилни валежи  на територията на страната всички водни обекти са под постоянно наблюдение от служители на дружеството, като се извършва постоянен контрол на водните нива. Няма опасност от преливане на язовирите, които се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД. Стопанисваните язовири разполагат средно с 54% свободен обем. От големите язовири - „Огоста“ е пълен 52%, „Жребчево“ – 56%, „Тракиец“ – 53% и „Панчарево“ – 72%. Съобразно възможностите на всеки язовир контролирано се изпускат част от водите за осигуряване на свободен обем. Повредени диги има по поречието на р. Харманлийска при село Динево, Област Хасково и по поречието на…
Основната характерна черта на пазара на земеделски земи в Русенска община през 2015г. бе значителният превес на търсенето спрямо предлагането. Това доведе до ръст в цените на нивите с около 10% средно на годишна база. Разбира се, трябва да отчетем разликата между малки и големи парцели и зависимостта на офертите от срока на сключения аренден договор, пише ruseinfo.net. Землищата с най-високи цени останаха Червена вода, Николово и Бъзън. Там сделки през 2015г. се сключваха в широкия ценови диапазон между 950 и 1250 лв./дка, като се отчитаха гореспоменатите зависимости. Специално в Николово бяха регистрирани и най-голям брой покупки, предвид по-голямата конкуренция…
Държавен фонд „Земеделие“ обявява, че приключиха административните проверки на приетите заявления по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г. (НПП), а също така и първото класиране на кандидатите за подпомагане по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от програмата.Списък на класираните пчелари с одобрени заявления е качен на сайта на ДФ „Земеделие“.  Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие. От тази седмица започва подписването на договори и по останалите мерки от Програмата. В законовия срок за прием по…
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция изплати 2 425 005 лева по 19  проекта, реализирани от  6 Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и общини, по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). На МИРГ „Български Черноморски сговор – Бяла - Долни Чифлик - Аврен” – са преведени общо 289 885 лева за 4 проекта, свързани  с развитието на туризма, като един от тях е  екопарк  „Еника“ край гр. Бяла. Община Аврен е получила 193 702 лева за цялостно обновяване и развитие на територията с цел повишаване  качеството на живот в района. На…
Организация на производителите "Български Пипер" ООД вече е регистрирана в Агенцията по вписванията, съобщиха от организацията.   На 8 януари бе издадено удостоверение за регистриране. Предметът на дейност на организацията е извършване на маркетинг и общи продажби на зеленчуци и плодове на своите членове, като ги събира в един обект, сортира, опакова и т.н. Извършва общи покупки на торове и препарати, машини и съоръжения, необходими за организацията. ОП „Български пипер“ ООД консултира и обучава своите членове относно въвеждането на устойчиви производствени практики и иновации с цел опазване на околната средапри отглеждането на зеленчуците и плодовете. Организацията извършва социални дейности и…