В броя - интервю с Мария Неделчева - от семинар на БАСФ в Пловдив - новият фунгицид Приаксор, Светла Стоянова и Петьо Христов - обл. Плевен, за опита си с фунгицида на Байер КропСайанс Прозаро в житни, Суммит Агро - интервю от Агра за предложенията на компанията през 2018, Явор Параланов за биостимулаторите на Агредо, FMC - Импакт и Гранстар Супер, комбинацията за защита на житните култури.

Публикувана в ТВ предавания

В броя: БАСФ - Семинар за фермери - Николай Николов - Пакетни комбинации за всякакви ситуации, Байер КропСайанс - Виолета Дикова - технологии в житните култури, интервю от Семинар за фермери в "Зл. пясъци", Рапул България - Таня Петкова за хибридите царевица и слънчоглед на SAATEN UNION, интервю от Агра, Георги Мантарлиев - интервю от Академия за фермери - форум в Пловдив, идеи за устойчивото земеделие, FMC - печелившата комбинация за житните култури - Импакт и Гранстар Супер.

Публикувана в ТВ предавания

В броя: Предложения за сезона от БАСФ - интервю с Върбан Върбанов и Галин Ганчев от Агра 2018, Делан Про и Серкадис - експерти в лозята, Байер КроСайанс - интервю с фермери и с Радостина Димитрова - Капрено и др. продукти за РЗ, Тимак Агро България - интервю със Силвия Янкова - Търговски директор и Йордан Златев за предложенията на компанията за сезона в основните полски култури и нахут, Димитър Петков - Управител на Агредо ЕООД - висококачествените семена от KWS MOMONT, FMC - Печелившата комбинация Импакт и Гранстар Супер.

Публикувана в ТВ предавания
Сряда, 28 Февруари 2018 11:43

Успешно земеделие - броят от 20.02.2018

В броя: Байер КропСайанс - Жечо Мурзов за иновациите 2018 г., FMC - Портфолио 2018 - Валентин Петров, Иван Костадинов и Валентин Реджев - интервюта от семинари за фермери от Сливен и Ямбол, Земеделци за Гардоприм Плюс Голд на Синджента - интервюта за приложението на продукта през 2017 г., Метеора - Гърция.

Публикувана в ТВ предавания
Сряда, 28 Февруари 2018 11:24

Успешно земеделие - броят от 27.02.2018

В броя: Агра 2018, Предложенията на БАСФ, БАЙЕР КРОПСАЙАНС, ДЮПОН ПИОНЕР, РАПУЛ БЪЛГАРИЯ, FMC за сезон 2018 г. Семинари за фермери в "Зл. Пясъци" на БАСФ и Байер КропСайанс и във Велинград на FMC.

Публикувана в ТВ предавания
Вторник, 13 Февруари 2018 12:58

Успешно земеделие - броят от 13.02.2018

Байер КропСайанс - семинар за фермери в Пловдив, Жечо Мурзов с анализ на технологиите в житни. Най-успешната комбинация за миналата година - Секатор и Солигор! Препоръки за опазване на есенните култури. Синджента - Открит ден в Речица - успешните технологии в овощарството - споделят мнения фермери от Сливенско, Лозята в Руен - отлични резултати от приложението на продуктите на Тимак Агро България , Матера - мъртвият град и Алберобелло - Италия.

Публикувана в ТВ предавания

                                                        Проведени основни селскостопански мероприятия към 23.03.2017 г.

 


                                                                            Засети площи с есенници

По оперативни данни, към 23.03.2017 г. площите за реколтиране с пшеница и ечемик са съответно с 2,4% и 19,8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а тези с маслодайна рапица – с 1,4% повече.

 

 

 

 

 

17758168 778578932306818 33722922 nUntitle22d
                                                                                                                                      Засети площи с пролетници

Според оперативните данни, към 23.03.2017 г. сеитбата на пролетни култури се движи с по-бързи темпове спрямо предходната година. Към този момент засетите площи спролетен ечемик, маслодаен слънчоглед и царевица за зърно са съответно с 29,3%, 88,4% и над два пъти над нивата отпреди една година. При засадените площи с картофи се отчита ръст от 23% на годишна база.

Untitl333ed Unti444444tle22d


                                                                                                             
Зърнени и маслодайни култури

Основни зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик и рапица (пазарна година, стартираща през м. юли)
През последната седмица през Пристанище Варна1 не е реализиран експорт на пшеница, ечемик и рапица. Въпреки това, общо за периода от началото на пазарната 2016/17 година до момента, износът на пшеница през порта нараства с 10,6% на годишна база, до 1 571,6 хил. тона, а този на рапица – над три пъти, до 216,5 хил. тона. От друга страна, експортираното количество ечемик е с 86,6% под отчетеното за същия период на предходната маркетингова година.

Untitled
От началото на настоящата пазарна година до момента през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, са изнесени 25,8 хил. тона пшеница и 6,5 хил. тона ечемик, а експорт на рапица все още не е реализиран.
Основни зърнени и маслодайни култури - царевица и слънчоглед (пазарна година, стартираща през м. септември)
През периода 20 – 26.03.2017 г. през Пристанище Варна са изнесени 15,2 хил. тона слънчоглед, докато експортът на царевица остава в застой. Така, от началото на маркетинговата 2016/17 г. износът на царевица през порта намалява с 52,7% на годишна база, докато този на слънчоглед нараства с 5,6%.
Износ на царевица и слънчоглед от „Пристанище Варна“ ЕАД, тона
Untitle55555555d
От началото на 2016/17 пазарна година не е отчетен износ на царевица и слънчоглед от „Пристанище Бургас“ ЕАД.
Информацията за търговията на основните зърнени и маслодайни култури по данни на Националния статистически институт, включена в Бюлетин № 11/2017, ще бъде актуализирана след публикуване на официални данни за внос и износ през януари 2017 г.
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 01.07.2016 г. до 26.03.2017 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.                                           Цени  Зърнени и маслодайни култури
Към 22.03.2017 г. се наблюдава незначително повишение на средните изкупни цени на царевица и рапица на седмична база, съответно с 0,3% и 0,9%, докато тази на хлебната пшеница се понижава с 0,7%. Средно за страната, изкупните цени на фуражната пшеница, ечемика и слънчогледа се задържат на нивата от предходната седмица.
В сравнение със същия период на миналата година, средните изкупни цени на слънчоглед, пшеница (фуражна и хлебна) и царевица отбелязват ръст с между 3,6% и 17%, най-чувствителен при царевицата.

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 22.03.2017 г.
Unti66666666tled                                                             Untitl7777777ed


                                                Плодове и зеленчуци

Актуализация на информацията за внос и износ на плодове и зеленчуци, публикувана в Бюлетин № 11/2017, ще бъде направена към средата на м. април 2017 г., след публикуване на данните от Националния статистически институт.

Към 24.03.2017 г. средните цени на едро на картофи и на оранжерийни домати (български и внос) на тържищата в страната се повишават с между 8,8% и 12,1% спрямо предходната седмица, докато тази на ябълките остава без промяна.

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 24.03.2017 г., сравнено с предходната седмица и със същия период на 2016 г., лв./кг

U888888ntitled

Средно за страната, цените на едро на ябълките и картофите са съответно с 13,9% и 29,8% по-високи спрямо нивата, отчетени по същото време на 2016 г.
При българските оранжерийни домати също се наблюдава поскъпване на годишна база, но по-слабо – с 5%.


Untit9999999led


Unt111101010101itledUn111111111111titled.png11111111111111
Unt1111111111111112222222222222222itledUntitle111111111113333333333333d


 

Публикувана в Новини