24 Август 2019

Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха споразумение за въвеждане на забрана в ЕС за нелоялни търговски практики, която обхваща цялата верига на предлагането на храни.
Забраната на ЕС за нелоялни търговски практики ще обхване 100% от земеделските стопани и голяма част от агро-хранителните компании в ЕС.
Споразумението има за цел да осигури справедливост в цялата верига на снабдяване с храни в ЕС и да осигури минимално ниво на защита за земеделските производители,като дава на държавите-членки правомощия да прилагат забраните и да налагат санкции на нарушителите. 
Новите правила ще обхванат търговците на дребно, кооперациите, преработвателите на храни, търговците на едро и отделните производители. 
Практиките, забранени съгласно забраната на нелоялните търговски практики на ЕС, включват:

• Късни плащания за нетрайни хранителни продукти; 
• Анулиране на поръчки в последната минута; 
• Едностранни промени в договорите;
• Отказ да се ангажира с писмени договори; 
• Kупувачи, принуждаващи доставчиците да плащат за загубени стоки.

Цените на растителните масла, включително палмовото масло, ще се повишат с 50 до 100 долара за тон до юни, според прогноза на индустриалния анализатор Джеймс Фрай. 
„Цените на суровото палмово масло и други масла зависят от перспективите за палмови запаси. Запасите ще паднат до средата на годината, което ще вдигне дивидентите за сурово палмово масло над Брент, особено ако Индонезия задържи повишените си темпове на използване на биодизел ”,
В усилията си за увеличаване на потреблението на палмово масло Индонезия повиши мандата си за биодизел миналата година и изисква всички дизелови горива, използвани в страната, да съдържат биодизел от началото на септември.
Източник: Reuters

Към 23.03.2018 г. средните цени на едро на вносните домати, картофите и ябълките на тържищата в страната се повишават с между 2,3% и 13,1% на седмична база.

Картофите продължават да се търгуват на съществено по-ниски цени спрямо година по-рано – с 18,9%, докато при ябълките се отчита поскъпване с 26%. 

                                                        Проведени основни селскостопански мероприятия към 23.03.2017 г.

 


                                                                            Засети площи с есенници

По оперативни данни, към 23.03.2017 г. площите за реколтиране с пшеница и ечемик са съответно с 2,4% и 19,8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а тези с маслодайна рапица – с 1,4% повече.

 

 

 

 

 

17758168 778578932306818 33722922 nUntitle22d
                                                                                                                                      Засети площи с пролетници

Според оперативните данни, към 23.03.2017 г. сеитбата на пролетни култури се движи с по-бързи темпове спрямо предходната година. Към този момент засетите площи спролетен ечемик, маслодаен слънчоглед и царевица за зърно са съответно с 29,3%, 88,4% и над два пъти над нивата отпреди една година. При засадените площи с картофи се отчита ръст от 23% на годишна база.

Untitl333ed Unti444444tle22d


                                                                                                             
Зърнени и маслодайни култури

Основни зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик и рапица (пазарна година, стартираща през м. юли)
През последната седмица през Пристанище Варна1 не е реализиран експорт на пшеница, ечемик и рапица. Въпреки това, общо за периода от началото на пазарната 2016/17 година до момента, износът на пшеница през порта нараства с 10,6% на годишна база, до 1 571,6 хил. тона, а този на рапица – над три пъти, до 216,5 хил. тона. От друга страна, експортираното количество ечемик е с 86,6% под отчетеното за същия период на предходната маркетингова година.

Untitled
От началото на настоящата пазарна година до момента през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, са изнесени 25,8 хил. тона пшеница и 6,5 хил. тона ечемик, а експорт на рапица все още не е реализиран.
Основни зърнени и маслодайни култури - царевица и слънчоглед (пазарна година, стартираща през м. септември)
През периода 20 – 26.03.2017 г. през Пристанище Варна са изнесени 15,2 хил. тона слънчоглед, докато експортът на царевица остава в застой. Така, от началото на маркетинговата 2016/17 г. износът на царевица през порта намалява с 52,7% на годишна база, докато този на слънчоглед нараства с 5,6%.
Износ на царевица и слънчоглед от „Пристанище Варна“ ЕАД, тона
Untitle55555555d
От началото на 2016/17 пазарна година не е отчетен износ на царевица и слънчоглед от „Пристанище Бургас“ ЕАД.
Информацията за търговията на основните зърнени и маслодайни култури по данни на Националния статистически институт, включена в Бюлетин № 11/2017, ще бъде актуализирана след публикуване на официални данни за внос и износ през януари 2017 г.
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 01.07.2016 г. до 26.03.2017 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.                                           Цени  Зърнени и маслодайни култури
Към 22.03.2017 г. се наблюдава незначително повишение на средните изкупни цени на царевица и рапица на седмична база, съответно с 0,3% и 0,9%, докато тази на хлебната пшеница се понижава с 0,7%. Средно за страната, изкупните цени на фуражната пшеница, ечемика и слънчогледа се задържат на нивата от предходната седмица.
В сравнение със същия период на миналата година, средните изкупни цени на слънчоглед, пшеница (фуражна и хлебна) и царевица отбелязват ръст с между 3,6% и 17%, най-чувствителен при царевицата.

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 22.03.2017 г.
Unti66666666tled                                                             Untitl7777777ed


                                                Плодове и зеленчуци

Актуализация на информацията за внос и износ на плодове и зеленчуци, публикувана в Бюлетин № 11/2017, ще бъде направена към средата на м. април 2017 г., след публикуване на данните от Националния статистически институт.

Към 24.03.2017 г. средните цени на едро на картофи и на оранжерийни домати (български и внос) на тържищата в страната се повишават с между 8,8% и 12,1% спрямо предходната седмица, докато тази на ябълките остава без промяна.

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 24.03.2017 г., сравнено с предходната седмица и със същия период на 2016 г., лв./кг

U888888ntitled

Средно за страната, цените на едро на ябълките и картофите са съответно с 13,9% и 29,8% по-високи спрямо нивата, отчетени по същото време на 2016 г.
При българските оранжерийни домати също се наблюдава поскъпване на годишна база, но по-слабо – с 5%.


Untit9999999led


Unt111101010101itledUn111111111111titled.png11111111111111
Unt1111111111111112222222222222222itledUntitle111111111113333333333333d


 

Amalgerol Essence banner

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand