05 Март 2021

Кореновата система има много важна роля в развитието на младите растения. Известен факт е, че наличието на силна такава позволява на младо поникналата пшеница да усвоява най-балансирано и в най-висока степен водата и хранителните вещества от почвата. Наличието на по-добре развита коренова система спомага за по-доброто преодоляване на стресовите условия, на които са подложени растенията.

Есента на 2020-та година, в някои части на страната, беше благоприятна за есенни третирания на пшеницата. Такъв е и случая при земеделски производител от региона на град Видин. Той е направил есенно третиране на пшеницата си с биостимуланта Амалгерол Есенс. Приложената доза е 200 мл/дка в комбинация с инсектицид. В съседство на неговото поле има засята пшеница в същият ден. При направеното сравнение между двата посева, в средата на февруари 2021г., ясно се вижда предимството на пшеницата, подхранена с Амалгерол Есенс. Растенията, които са третирани имат ясно изразена и добре оформена коренова система с формирани два пъти повече братя. Амалгерол Есенс е помогнал на растенията да презимуват по-добре и да се справят с капризите на времето.

Голяма част от българските фермери, които се стремят към високи добиви на пшеница (над 700-800 кг. от декар) и към по-високо съдържание на глутен при хлебните сортове, имат създадена традиция за есенно третиране с Амалгерол Есенс. За тази част от фермерите, които поради една или друга причина не са успели да го направят през есента, е задължително да помислят за такова през пролетта. Причините, които водят до невъзможност да се проведе есенно третиране най-често са късно поникване на пшеницата през есента или есенни дъждове. През пролетния период, след традиционното подхранване на пшеницата с азотсъдържащи торове, е необходимо третирането с хербицид да се комбинира с Амалгерол Есенс. Това е оптималния вариант, който ще позволи на растенията да усвоят по-голям процент от азота и ще доведе до развитието на по-мощна коренова система, която ще позволи оптимално асимилиране на хранителните вещества. 

Екипът на ХЕХЕНБИХЛЕР ГмбХ и МеДи Плюс Р ООД препоръчва на българските фермери да инвестират в пролетното третиране на пшеницата с Амалгерол Есенс, което ще им осигури по-силни и здрави растения. Това в никакъв случай няма да бъде разход, а сигурна инвестиция за по-висок и качествен добив!

Допълнителна информация и интересни материали и съвети за употребата на Амалгерол Есенс можете да откриете на следните линкове:

https://www.mediplusr.com/webinar/

АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС е утвърден стандарт в сегмента на биостимулантите и подобрителите на почвата в България и няма аналог като състав и действие.

През 2020 година екипът на търговското представителство на фирмата производител демонстрира приложението и ползите от продукта чрез проведен опит в Института по растителни и генетични ресурси в Садово. Опитът обхваща три култури – пшеница, слънчоглед и царевица и показва ефекта от приложението на биостимуланта.

Пшеницата беше засята в оптимален за района на Южна България срок. Растенията поникнаха и достигнаха фаза на братене преди настъпване на зимния период и презимуваха успешно без повреди. За установяване действието на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и предимството пред стандартната технология за отглеждане на пшеница бяха заложени 10 варианта. Първото приложение на биостимуланта беше през март във фаза края на братене и начало на вретенене в комбинация с хербицид. Следващото приложение беше във фаза край на цъфтеж и начало на наливане на зърното. Жътвата се извърши в оптимален за района срок.

Най-висок резултат в добива в размер на 910 кг/дка е постигнат при варианта с двойно намаление на торовата норма (30 кг/дка амониева селитра) и двукратното приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка. Този резултат сравняваме с две контроли: конвенционална технология (30 кг/дка амониева селитра с приложение на хербицид и фунгицид) с добив от 456 кг/дка и интензивна технология (60 кг/дка амониева селитра с приложение на хербицид и фунгицид) с добив от 620 кг/дка. Увеличението спрямо първата контрола с добив 456 кг/дка е в размер на 99,5%.

Grafiki dobivi Sadovo

Доц. д-р Станислав Стаматов, извел практическия опит за втора поредна година,  споделя изумителен резултат от приложението на продукта, който е видим на 48-мия час след третирането: „Проявата на продукта е много бърза. Ефектът се изразява в по-добрия хабитус на растенията, по-интензивен зелен цвят и видимо наедряване на листата.”

Увеличението в добива доц. д-р Станислав Стаматов обяснява с по-доброто фитосанитарно състояние на посева, запазването на флаговия лист по-дълго време и по-доброто хранене на растенията. Друг основен фактор е възможността да се спести нитратен азот в размер на 20% до 30%, което има не само икономическа, но и екологична и здравна полза. При приложението на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС флаговият лист се запазва максимално дълго време. При контролата с добив от 620 кг/дка, базирана на интензивната технология на отглеждане на пшеница, се наблюдава полягане на пшеницата, а при варианта с добив от 910 кг/дка с двукратно приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС не се наблюдава полягане на пшеницата.

Amalgerol 2

Професор д-р Танко Колев от катедра „Растениевъдство” в Аграрен университет Пловдив споделя своето мнение след приложението на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в твърда пшеница: „Преди няколко години изпитах продукта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при няколко сорта твърда пшеница и се получиха много добри резултати спрямо конвенционалната технология като беше добавен само АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС. Добивът се повиши с 15-20%.” За повишението на съдържанието на глутен при твърдата пшеница професорът даде следното красноречиво определение: „възход и прогрес”.

Биостимулантът  АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС активира и стимулира кореновата система на растенията чрез растителните хормони и органичния въглерод, част от седемте елемента в състава на продукта. Примерът от района на град Видин доказва действието на биостимуланта след едно приложение в доза 200 мл/дка при пшеница. При третираното растение наблюдаваме по-гъста коренова система, която осигурява по-добър достъп до хранителни вещества (N) и вода, дори те да са разположени по-далеч и да са по-малко подвижни (P,K).

Пшеница корени

Препоръчителни норми за приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при зърнено-житни култури: прилага се в доза 200 мл/дка. Брой пръскания 2-4: при братене (BBCH 20-30); в стадий флагов лист (BBCH 37); в началото на цъфтежа (BBCH 61); върху сламата за стимулиране на разграждането, последвано от плитка оран/култивиране. Ефектът при третирана слама е видим три седмици след пръскането на остатъците.

Razlagane na slama

В съдържанието на семинара са включени интересни видео материали, снимков материал и съвети за употребата на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при различни земеделски култури в различни ситуации. Можете да откриете видеото с Първия международен онлайн семинар на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС на следните линкове:

https://www.mediplusr.com/webinar/

https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=2041s

От екипа на ХЕХЕНБИХЛЕР ГмбХ и МеДи Плюс Р ООД

Аксиал Едно е двукомпонентен продукт – комбинация от а.в пиноксаден и а.в флорасулам, с доза на приложение е 100 мл/дка. В резултат на отличния синхрон на работа на двете активни вещества и в същото време различния механизъм на действие, Аксиал Едно има изключително висока ефикасност срещу най-важните житни плевели като: райграс, див овес, ветрушка, лисича опашка и голяма част от широколистните плевели, в това число паламида, лепка, див мак. Продуктът има вграден прилепител, който позволява по-бързото му навлизане в плевелите и съответно спиране растежа и развитието им до 48 часа. Продуктът е изключително подходящ за решаване на ситуации, в които проблем e смесеното заплевеляване. Комплексната борба, широкият спектър на контролирани плевели както на житни, така и на широколистни, прави Аксиал Едно един от най -подходящите продукти за справяне с трудни ситуации на полето.

Широкият прозорец на приложение е друго основно предимство на Аксиал Едно. Продуктът може да се прилага до фаза втори стъблен възел на културното растение, което го прави подходящ както за есенно, така и за пролетно приложение. Високата селективност към културата се обуславя от факта, че продуктът има вграден антидот, който елиминира възможността от предизвикване на фитотоксичност.  

Аксиал Едно от Синджента - комплексно решение в борбата с житните и широколистни плевели.  От този сезон можете да закупите Аксиал Едно на значително по-добра цена!
За повече информация се свържете със съответния регионален представител.  

Безкомпромисен ефект на Аксиал Едно:

 NG PR Axial One for web 27Jan21 pic Letnitsa

NG PR Axial One for web 27Jan21 pic Letnitsa2

 

NG PR Axial One for web 27Jan21 pic Letnitsa3

От този сезон Синджента България включва нов хербицид, като решение за справяне с широколистните плевели при пшеница и ечемик - Камео Макс.  

Камео Макс е селективен системен хербицид, който се абсорбира чрез листата и корените на плевелите.

Комбинация от две активни вещества, които имат изключително добър синхрон на работа по между си, в резултат на което Камео Макс осигурява отличен контрол на широк спектър от едногодишни широколистни плевели, включително устойчиви на 2,4Д при пшеница и ечемик.

В доза от 4 гр/дка контролира широколистни плевели като див синап, подрумче, лайка, див мак, овчарска торбичка, лобода, лепка, паламида, теменужка, звездица (врабчови чревца), самосевки конвенционална рапица и конвенционален слънчоглед и др. Няколко дни след третиране се появяват първите видими симптоми – плевелите пожълтяват, след което напълно загиват до 10-15 дни след третиране. В този период не конкурират културното растение за хранителни вещества и светлина.

  • Камео Макс е изключително селективен към културното растение. Може да се прилага от фаза 2-ри лист до поява на флагов лист на културата.
  • Камео Макс може да се прилага при температури под 5 градуса.
  • Камео Макс е двукомпонентно решение за едно по-устойчиво производство!

За повече информация можете да се свържете със съответния регионален търговски представител на Синджента:  

https://www.syngenta.bg/sites/g/files/zhg186/f/2020/10/12/cp-sales-team-syn-102020.pdf

1317 NTA SY frame Home page CameoMax 360x193px 02

Страница 1 от 22

Web Banner 300x250 12

Amalgerol Essence banner

 

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Галерия

Изтича срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Успешното земеделие на България - 19-ти филм,  2019 г.

Успешното земеделие на България - 18

Успешното земеделие на България - 17

Успешното земеделие на България - 16

Успешното земеделие на България - 15

Успешното земеделие на България - 13

Успешното земеделие на България - 12

Земеделие 2015

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand