Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) е гласът на растителнозащитната индустрия в България. Наши членове са дъщерни фирми и търговски представителства на световните лидери в разработването, производството и предлагането на качествени и иновативни продукти за растителна защита в България – БАСФ, БАЙЕР, ДАУ, ДЮПОН, МОНСАНТО, СИНДЖЕНТА, АДАМА, АРИСТА ЛАЙФСАЙЪНС, КНЕ СЕРТИС  и  и СУMМИT АГРО.

Националната асоциация на зърнопроизводителите
Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) e отраслова организация на зърнопроизводителите в Република България, регистрирана като юридическо лице на 17.11.2006 г. Учредители на асоциацията са регионални организации (сдружения) на зърнопроизводители от всички области на Република България, които са обединени от идеята за модерно, конкурентноспособно българско зърнопроизводство.

Асоциация на земеделските производители в България
Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през септември 2004 г. От самото си създаване организацията работи активно в интерес на своите членове, подпомагайки дейността им и съдействайки за решаване на проблемите в сектор земеделие в България.

Други клиенти

  • http://www.agrochemicalbg.com/
  • cheminova