07 Декември 2023

Новини

ВДИГА СЕ ТАВАНЪТ НА УКРАИНСКАТА ПОМОЩ
Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди на днешното си заседание изменението на указания за предоставяне на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2023 г. Съгласно промените, от 250 000 евро на 280 000 евро се актуализира таванът на подпомагане по Временната рамка за мерки за държавна помощ. „Бюджетът е наличен и ще бъде разплатен“, коментира министър Вътев. При определянето на плащането ще се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил от март 2022 г. до декември 2023 г. по схемата за държавна помощ.…
ДЕКЛАРАЦИЯ И ДНЕВНИК ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ПАША -  ДО 31 ДЕКЕМВРИ
До 31 декември кандидатите, заявили за подпомагане интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ-АМР) с дейност „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“, следва да предоставят Декларация и дневник за извършена дневна паша на животните (чл. 75 от Наредба № 10 от 27.06.2023 г.). Дневникът трябва да бъде заверен от регистрирания ветеринарен лекар в началото и в края на периода на извеждане. ВАЖНО е кандидатите да знаят, че към момента е възможно само създаването и попълването на декларацията, без възможност за преминаване към автоматични проверки и краен статус. Пашата на заявените животни по дейността се извършва в периода между…
ДО 1 ДЕКЕМВРИ ЗАЯВЛЕНИЯТА ПО DE MINIMIS
От 20 ноември до 1 декември земеделските производители, които развиват своята дейност в секторите „Животновъдство“, Пчеларство“ и „Растениевъдство“, могат да подадат заявления за подпомагане по помощта кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ. Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ. Припомняме, че помощта de minimis, която се предоставя на един земеделски стопанин или предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от 3 последователни бюджетни години. Размерът на помощта за едно…
ИНДИКАТИВНИЯТ ГРАФИК ЗА КАМПАНИЯ 2023
Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) обяви Индикативния график за предстоящите оторизации по интервенциите на директни плащания за Кампания 2023. Графикът е публикуван на сайта на ДФЗ. Плащанията към земеделските стопани за Кампания 2023 започнаха на 26 октомври, когато на животновъдите бяха преведени над 31 млн. лв. по интервенцията „Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството“ (ПНДЖ1). В периода от 20 ноември до 10 декември, при наличие на влязла сила нормативна уредба (Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ), финансиране ще получат и фермерите,…
ЗАПОЧНАХА ПЛАЩАНИЯТА  по интервенциите за Кампания 2023
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна изплащането на субсидиите, по заявените от стопаните интервенции на директните плащания за Кампания 2023. 6017 животновъди получиха общо над 31 млн. лв. (31 366 431 лв.) по интервенцията „Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството“ (ПНДЖ1). За втора поредна година ДФЗ превежда националните средства по банковите сметки на фермерите в пълен размер. Ставките по интервенцията ПНДЖ1 са определени със Заповед на министъра на земеделието и храните. В заповедта е разписано, че за едно допустимо за подпомагане животно стопаните получават подпомагане, в размер на 73,75 лв. за говедо и 129,06 лв. за бивол. Право на…
ФАО: РАСТАТ БЕДСТВИЯТА  ВЪРХУ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ФАО ДАВА ОЦЕНКА на последствията от бедствия в глобален мащаб: През последните три десетилетия селскостопанският сектор е претърпял загуби в размер на приблизително 3,8 трилиона долара (еквивалентни на около 3,6 трилиона евро). Според доклад, публикуван от Организацията по прехрана и земеделие (FAO), почти половината от тези разходи могат да бъдат приписани на засушаванията, докато наводненията, бурите, вредителите, здравните кризи и конфликтите също значително допринасят за това нарастващо въздействие. „Бедствията причиняват безпрецедентни нива на щети и загуби в селското стопанство по целия свят. Тяхната нарастваща сериозност и честота, от 100 на година през 70-те години на миналия век до около 400…
Страница 1 от 64

Web Banner 300x250 12

AME plusBacteria animation BG 300x200

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Галерия

Изтича срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Успешното земеделие на България - 19-ти филм,  2019 г.

Успешното земеделие на България - 18

Успешното земеделие на България - 17

Успешното земеделие на България - 16

Успешното земеделие на България - 15

Успешното земеделие на България - 13

Успешното земеделие на България - 12

Земеделие 2015

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand