17 Май 2021

Новини

ЗАПОЧВА ВТОРИ ПРИЕМ по подмярка COVID 1
ДФ „Земеделие“ отваря от 17 май до 4 юни 2021 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г. Приемът по подмярка COVID 1 се обявява със Заповед №03-РД/1407 от 7 май 2021 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. Подмярка COVID 1 е с бюджет 7 524 692 евро или 14,7 млн.…
КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
От днес, 21 април, до 30 юни 2021 г. ще се приемат документи за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 12 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 3 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 1.5 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2022 г. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схеми за обвързано подпомагане за плодове и за зеленчуци (полски и/или…
10 МЛН. ЛВ. ПРЕВЕДЕНИ по мярка 10 „Агроекология и климат“
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 10 608 532 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. на 2 298 земеделски стопани за Кампания 2020. Плащане получиха кандидати с поети ангажименти по следните направления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“, „Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“. С това плащане, изплатената сума по мярка 10 за Кампания 2020 е 35 287 978…
УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТЪТ ПО ПОДХОДА   ВОМР
Над 68 млн. лв. ще бъдат осигурени по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за следващите две години. Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 г. Те ще бъдат насочени за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии на 64-те местни инициативни групи в страната. С промените се предвижда осигуряване на финансов ресурс за подготовка на стратегии за ВОМР за следващия програмен период, както и увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегия с над 900 хил. лв. публични средства. Стратегиите ще се изготвят спрямо нуждите на отделните райони, което ще подпомогне за многосекторното развитие…
"ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА" И КАК РАБОТЯТ ГОЛЕМИТЕ  В АГРОБИЗНЕСА? ИНТЕРВЮ С ГЕОРГИ МАНТАРЛИЕВ
Разговаряме с Георги Мантарлиев, основател на Академия за фермери - свят на възможности, който споделя своя опит и перспективи за устойчиво земеделие.  Г-н Мантарлиев, какво бихте казали за "Зелената сделка" и какво място има в съвременното българско земеделие? Георги Мантарлиев: Изминаха повече от осем години, откакто започнахме да обучаваме земеделците как да се грижат за земята и бизнеса си. И похвалното е, че след осем години ни последваха и мултинационалните компании. Фокусът вече е  преместен от директното представяне на продуктите и се обръща повече внимание на това, как земеделците да решават възникналите проблеми. Да преминем към анализ на актуалната земеделска…
ПОСТИГАНЕТО НА ЗЕЛЕНИТЕ ЦЕЛИ  - НЕ ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ОСП
Общата селскостопанска политика (ОСП) не е единствената, от която зависи постигането на зелените цели в общо европейски план. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, в Брюксел. Като принос на европейско ниво по Зелената сделка, са Стратегията от „Фермата до трапезата“ и тази за биологичното разнообразие. Те следва да бъдат включени в по-голям пакет от законодателни инициативи и механизми на европейско ниво и в съответните държави членки. Остойностяването на националните цели като принос в общите цели на ЕС по Зелената сделка, не е необходимо да…
Страница 1 от 50

Web Banner 300x250 12

Amalgerol Essence banner

 

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand