29 Октомври 2020

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ПО ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ПО ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
1. За ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, които упражняват дейност като земеделски стопани, и предприятия, произвеждащи храни:
• Срокът за подаване на декларация за облагане с корпоративен данък и на годишен отчет за дейността, както за внасяне на корпоративния данък се удължава до 30 юни 2020 г.
• Земеделските стопани - юридически лица, и предприятията от хранителната индустрия дължат авансови вноски на база прогнозната си печалба за 2020 г., при отчитане на следните прагове на нетния приход (без промяна от досегашния режим):
- под 300 000 лв. - не правят авансови вноски;
- от 300 000 лв. до 3 000 000 лв. - тримесечни вноски;
- над 3 000 000 лв. - месечни вноски
• Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. остават непроменени:
- месечни:
 за І-во тримесечие - до 15 април 2020 г.;
 за месеците от април до декември - до 15-то число на месеца, за който се отнасят
- тримесечни:
 за І-во тримесечие - 15 април 2020 г.;
 за ІІ-ро тримесечие - 15 юли 2020 г.;
 за ІІІ-то тримесечие - 15 декември 2020 г.;
 за ІV-то тримесечие - не се прави авансова вноска,
като се имат предвид следните особености:
- ако годишната данъчна декларация за 2019 г. е подадена преди влизане в сила на извънредното положение (13 март 2020 г.), корекции на размера на авансовите вноски (съответно на прогнозната печалба за 2020 г.) могат да се правят до 15 април 2020 г.;
- ако годишната данъчна декларация за 2019 г. е подадена до 15 април 2020 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
- ако годишната данъчна декларация за 2019 г. не е подадена до 15 април 2020 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г.;
- корекции в размера на авансовите вноски могат да бъдат направени с декларация по чл. 88 от ЗКПО, но тези корекции могат да се ползват едва след нейното подаване
2. За ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – земеделски производители, които извършват стопанска дейност по смисъла на Търговския закон, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци:
• Срокът за подаване на годишна данъчна декларация, както и за внасяне на дължимия данък се удължава до 30 юни 2020 г.
• Срокът за ползване на 5 % отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация се удължава до 31 май 2020 г.
• Земеделските стопани дължат авансови вноски на база прогнозния си приход за 2020 г., при отчитане на следните прагове (без промяна от досегашния режим):
- под 300 000 лв. - не правят авансови вноски;
- от 300 000 лв. до 3 000 000 лв. - тримесечни вноски;
- над 3 000 000 лв. - месечни вноски
• Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. остават непроменени:
- месечни:
 за месеците януари, февруари, март и април - до 30 април 2020 г.
 за месеците от май до декември - до 15-то число на месеца, за който се отнасят
- тримесечни:
 за І-во тримесечие - 30 април 2020 г.;
 за ІІ-ро тримесечие - 15 юли 2020 г.;
 за ІІІ-то тримесечие - 15 декември 2020 г.;
 за ІV-то тримесечие - не се прави авансова вноска,
като се имат предвид следните особености:
- ако годишната данъчна декларация за 2019 г. е подадена преди влизане в сила на извънредното положение (13 март 2020 г.), корекции на размера на авансовите вноски (съответно на прогнозния приход за 2020 г.) могат да се правят до 30 април 2020 г.;
- ако годишната данъчна декларация за 2019 г. е подадена до 30 април 2020 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
- ако годишната данъчна декларация за 2019 г. не е подадена до 30 април 2020 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г.;
- корекции в размера на авансовите вноски могат да бъдат направени с декларация по чл. 88 от ЗКПО, но тези корекции могат да се ползват едва след нейното подаване
3. За ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - земеделски производители, които са избрали да облагат доходите си с приспадане на 60% нормативно признати разходи за дейността, досегашният режим се запазва:
• Срокът за подаване на годишна данъчна декларация остава непроменен - до 30 април 2020 г.
• Срокът за подаване на декларация за ползване на отстъпката от данъка за довнасяне (5%) остава непроменен - до 31 март 2020 г.
4. Земеделските производители могат да подават данъчните си декларации дистанционно, с електронен подпис.
5. Срокът за обявяване в Търговския регистър на годишните финансови отчети за 2019 г. се удължава до 30 септември 2020 г.


Оценете
(0 гласа)
Последно променена в Понеделник, 06 Април 2020 13:46

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand