05 Август 2021

Syngenta разработи нова бизнес структура наречена Syngenta Digital. Тази структура е посветена на всички дигитални технологии и услуги, предлагани от компанията в световен мащаб. Портфолиото от дигитални технологии и услуги, разработени от Syngenta Digital, се обединяват под шапката на така наречената платформа Cropwise. Днес дигиталните технологии, предлагани от Syngenta в световен мащаб, се използват за управление на основни агротехнически мероприятия, обхващащи 32 милиона хектара.

От месец май фермери в България имат достъп до ново мобилно приложение, предлагано от Syngenta: Cropwise Spray Assist

Нашата основна цел е да можем да отговорим на нуждите на българските фермери при всяка една ситуация! Да осигурим още по-голяма подкрепа в производството им, при управлението на предизвикателствата в стопанствата, чрез дигитални приложения, които могат да бъдат изтеглени директно нa телефона. Приложението Cropwise Spray Assist дава препоръка за най-подходящия момент на третиране с продукти за растителна защита спрямо атмосферните условия в съответния регион /температура, вятър, влажност на въздуха/. Също така помага при избора на най-подходяща доза за вашата пръскачка, като по този начин задавате най-точните параметри за правилното и безопасно прилагане на продукти за растителна защита.

Дигиталното и прецизно земеделие позволява на земеделските производители да оптимизират своето производство, да повишат своята ефективност и намалят разходите от единица площ. "Cropwise Spray Assist идва, за да подпомогне земеделските производители при използваните добри практики в прилагането на продукти за растителна защита", казва Юлия Никола, маркетинг директор за Черноморския регион .

Имайки предвид инвестициите, които се правят в продукти за растителна защита с основна цел запазване на чисти от плевели, болести и неприятели полета, от първостепенно значение е приложението да бъде направено правилно, за да можем да имаме максимална ефективност. Също така правилното приложение на продукти за растителна защита ни осигурява и едно по-безопасно производство. 50% от ефективността на растителната защита се осигурява чрез правилно приложение на РЗ продуктите на полето. Правилното приложение на продуктите ни позволява да извлечем максималния потенциал, предлаган от съответния продукт. Също, “Компании като Syngenta могат да играят важна роля за постигане на целите на стратегията Farm to Fork чрез продукти и технологии, включително дигитални, които осигуряват безопасно и качествено земеделско производство. Syngenta е една от водещите компании в производството на продукти за растителна защита, а дигиталните платформи като Cropwise Spray Assist осигуряват както предимства за фермерите, така и за околната среда, като намаляват процента на отвят работен разтвор в процеса на третиране. Това приложение подкрепя целите ни за устойчив растеж в производството чрез внедряване на иновации в полза на фермерите и природата, защита на здравето, безопасността на хората и околната среда.”, заяви още Детелин Куцаров, Ръководител на РЗ Бизнес Регион Черно Море.

Дигиталното приложение Cropwise Spray Assist помага на земеделските производители да подобрят качеството на третиране чрез конкретни препоръки относно правилния момент на пръскане, настройки на пръскачката (обем на водата, скорост на подаване, налягане), избор на дюзи в зависимост от вида на приложения продукт, култура и фазата на развитие. Цялата тази информация е свързана в приложението с актуална прогноза за времето в реално време за следващите 5 дни, която включва данни, свързани с валежите и скоростта на вятъра. Cropwise spray assist предлага актуализирани препоръки в реално време в зависимост от развитието на метеорологичните условия. Приложението позволява създаването на персонализирани планове за третиране, които могат да бъдат архивирани и използвани от фермерите, когато имат нужда. Новото приложение предлага множество предимства, като например по-добро планиране на дейностите в стопанствата (оптимизиране на дейностите според метеорологичните условия) чрез вземане на по-бързи решения, увеличаване на ефективността на приложените продукти, избор на оптимален часови диапазон на третиране в зависимост от метеорологичните условия, оптимизиране разходите и времето, намаляване на риска от отвяване на продукт, причиняване щети на съседни култури и оставяне отпечатък върху околната среда, свързан с прилагането на продукти за растителна защита. 

Наличното през този сезон ново приложение е лесно за използване, интуитивно и ефективно, и може да бъде изтеглено на вашия телефон от Google / Apple Store. Cropwise Spray Assist се предлага и на български език. Всеки може да избере желаната култура от списъка, вида на третирането и фазата на съответната културата. Понастоящем приложението може да се използва за житни култури, царевица, слънчоглед. Ще бъде достъпно за други култури в бъдеще. Базата данни в приложението съдържа над 600 различни вида дюзи, които са на  пазара днес.

За повече информация фермерите могат да влязат в страницата, посветена на приложението Cropwise Spray Assist на адрес: https://bulgaria.cropwise.com/sprayassist

Повишението на температурите в края на месец април в комбинация със значителното количество влага в почвата оказват положително влияние върху развитието на житните култури. Към момента посевите се развиват изключително добре, като в по-голямата част от страната са във фаза вретенене – начало на фаза флагов лист за района на Южна България.
Трайното повишаване на средно дневните температури, придружено с честите превалявания, които и през месец май няма да липсват, ще допринесат за развитието на така наречената скрита зараза, която е налична в посевите. Налична е зараза от септориоза по долните етажи на растенията, която благодарение на ниските температури до този момент все още не се е разпространила по горните листа на растенията. Повишението на температурите, което предстои през месец май определено ще увеличи риска от развитие на тези фитопатогени по житните. Това ще съвпадне и с момента на разпространение на друг основен фитопатоген, а именно ръждите. Спори на ръждите се разпространяват посредством въздушните течения и при температури в диапазон от 15-25 градуса успешно заразяват житните растения. Ръждите могат значително да засегнат развитието на растенията, като особено негативно върху добива се отразява нападението на флаговия лист. При силно нападение растенията формират по-малки класове със спаружено и леко зърно. Тези два фитопатогена при непълен контрол могат значително да редуцират потенциала за добив от единица площ.
Основна цел от тук до края на вегетацията е да се запазят посевите чисти от болести, за да се подсигури добър фитосанитарен статус на житните растения, който ще даде възможност за развитие на пълен добивен потенциал и високо качество на зърното.
Важен момент е навременното третиране с подходящи фунгициди. При вече налична зараза в полетата, с изразени симптоми по растенията, са необходими решения, които имат отлично изкореняващо и лечебно действие. По този начин се спира развитието на инфекцията и се прекратява разпространението на патогена в растенията.
Решенията трябва да са подбрани прецизно за постигане на максимален ефект. В тази ситуация Елатус Ера е комплексно решение, което има отлично действие. Елатус Ера е продукт, съдържащ в себе си най-новата SDHI молекула Солатенол в комбинация с Потиоконазол. Формулацията на Елатус Ера има отлично предпазно, лечебно и изкореняващо действие.
Елатус Ера има отличен контрол на септориози и ръжди, благодарение на активното вещество Солатенол. Приложен като втори фунгицид във фаза флагов лист (изкласяване) при доза от 70-80 мл/дка, Елатус Ера осигурява пълна защита от всички икономически важни болести по житните култури до края на вегетацията.
Отличната ефикасност се обяснява със следните предимства, които Елатус Ера притежава:
• Активното вещество има изключително добра мобилност в растенията и така нареченото трансламинарно действие, благодарение на което се разпространява по цялата дължина на листа и го защитава от двете страни.
• Има дълго последействие - защита повече от 45 дни.
• Осигурява така наречения допълнителен „зелен ефект“. Зеленият ефект се отразява изключително благоприятно, запазва растенията по-дълго време зелени, което дава възможност за по-пълноценно наливане на зърното и повишава качеството на продукцията.
Елатус Ера е последната иновация при фунгицидите в сегмента на SDHI молекулите. Продукт от най-висок клас за постигане на върхови резултати!
Възползвайте се от промоционалните условия, като вземете кеш бек бонус по своята сметка за закупени количества Елатус Ера или Елатус Плюс Амистар, само до 31.5.2021г. За повече информация посетете сайта ни https://www.syngenta.bg/kampaniya-elatus-2021 или се свържете със съответния районен представител!

Последна иновация на пазара на фунгицидите в сегмента на SDHI молекулите - Елатус Ера. Осигурява върхова защита на житните посеви от всички икономически важни болести. Благодарение на изключително добрата мобилност на активните вещества, Елатус Ера осигурява пълна защита на житните растения. Има дълго последействие и дава допълнителен зелен ефект за постигане на по-високи резултати.

  • Силен
  • Дълготраен
  • Сигурен

Всички тези предимства ни дават правото да смятаме, че с Елатус Ера не само е дошла нова ера в растителната защита, а Синджента е компанията, която постави нови още по-високи нива в контрола на болестите при житните култури. 

За подробна информация относно продукта и всички новости около Елатус Ера можете да посетите новия сайт https://www.syngenta.bg/elatus-era-micro

От този сезон ще можете да използвате най-новата система с дигитален софтуер от Синджента - Farmshots. Farmshots е система, която чрез сателитна технология визуализира невидими за човешкото око проблеми във вегетацията на културите.

И така вие, земеделските производители, можете с няколко стъпки да получите предписание за променливи норми на сеитба и приложение на продукти за растителна защита.

Технологията е чудесно решение за измерване на резултати и анализиране на отделните полета във вашето стопанство.

Регистрирайте се на сайта на Елатус Ера ще получите ексклузивно безплатно рипорт със състоянието на вашите полета.

 За повече информация се обърнете към регионалните ни представители.

Антон Илиев - Мениджър Бизнес Развитие и Павлин Петров - управител на "Агро Идол" ЕООД - с. Малорад, за програмата на Синджента, която има за цел да подпомогне земеделските производители да се справят с риска от суша. Участието в програмата, която се прилага вече трета година у нас, е изключително лесно, когато се използват продукти на Синджента в слънчоглед и житни култури. Ако валежите в най-рисковите за културата периоди са по-малки от предварително определените граници, земеделските производители получават обратно в банковите си сметки 30% от направените инвестиции в продуктите на Синджента. 

Съхранете потенциала за добив на културните растения с КУАНТИС!

В световен план щетите по културните растения, причинени от абиотичен стрес, вече надвишават тези, причинени от вредителите и производителите напълно разбират проблема. Абиотичният стрес, породен от околната среда възпрепятства културните растения да реализират пълния си потенциал за добив.

Най-честите повреди са причинени от:

Загубите причинени от абиотични фактори могат да достигнат до 50%, в някои случаи дори повече. Тук идват на помощ продукти, наречени биостимуланти, чрез приложението на които растенията успяват да съхранят потенциала си за добив.

Биостимулантите са продукти, които се прилагат за по-лесно преодоляване на стресовите условия, причинени от абиотични фактори, включително суша, високи и ниски температури, градушки. Благодарение на тези продукти културните растения преминават периодите със средни и високи нива на стрес съхранявайки потенциала си за добив.

КУАНТИС е решението от Синджента в тези случаи!

Но какво представлява Куантис?

v Куантис е БИОСТИМУЛАНТ, който увеличава производителността на растенията, като минимизира загубата на добив, причинена от абиотични стресове.

v КУАНТИС е продукт от естествен произход, страничен продукт на ферментация на захарна тръстика и меласа, обогатен с хранителни вещества.

v КУАНТИС съдържа основно Общ азот, Органичен азот, Калиев оксид, Калций и аминокиселини.

v КУАНТИС може да се прилага при житни, рапица, царевица и слънчоглед - еднократно или двукратно в доза 200 мл/дка

v КУАНТИС, приложен в периода преди настъпването на абиотичен стрес, може да спомогне за минимизиране неблагоприятните ефекти върху културата и добива!

ПРЕБОРИ СТРЕСА! СЪХРАНИ ПОТЕНЦИАЛА ЗА ДОБИВ ОТ ПОЛЕТАТА СИ!

За повече информация вижте видеото:

 

Страница 1 от 10

Web Banner 300x250 12

Amalgerol Essence banner

 

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Галерия

Изтича срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Успешното земеделие на България - 19-ти филм,  2019 г.

Успешното земеделие на България - 18

Успешното земеделие на България - 17

Успешното земеделие на България - 16

Успешното земеделие на България - 15

Успешното земеделие на България - 13

Успешното земеделие на България - 12

Земеделие 2015

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand