13 Юли 2024

Аксиал Едно е двукомпонентен продукт – комбинация от а.в пиноксаден и а.в флорасулам, дозата на приложение е 100 мл/дка. В резултат на отличния синхрон на работа на двете активни вещества и в същото време различния механизъм на действие Аксиал Едно има изключително висока ефикасност срещу най-важните житни плевели като: райграс, див овес, ветрушка, лисича опашка и голяма част от широколистни в това число паламида, лепка, див мак. Продукта има вграден прилепител, който позволява по-бързото му навлизане в плевелите и съответно спиране растежа и развитието им до 48 часа. Продукта е изключително подходящ за решаване на ситуации, в които имаме проблем със смесено заплевеляване.

Друго основно предимство на Аксиал Едно е че има широк прозорец на приложение, а именно до фаза втори възел на културното растение, това го прави подходящ както за есенно, така и за пролетно приложение. Високата селективност към културата се обуславя от факта, че продукта има вграден антидот, който елиминира възможността от предизвикване на фитотоксичност. 

Аксиал Едно от Syngenta - комплексно решение в борбата с житните и широколистни плевели.  От този сезон можете да закупите Аксиал Едно в пакет с Амистар Прайм на значително по-добра цена! За повече информация се свържете със съответния регионален представител.

Синджента България Ви представя новите пакетни предложения за сезон 2022. И този сезон предлагаме комплексни решения за пълна защита на житните посеви при всяка една ситуация. Вземете фунгицид от най-висок клас с хербицид по избор в пакет и получете директен БОНУС по Вашата сметка!  

ПРОМО ПАКЕТИ 2022:

  • Амистар Прайм + Аксиал Едно – за справяне със смесено заплевеляване и чист от болести посев
  • Амистар Прайм + Камео Макс – за справяне с широколистно заплевеляване и чист от болести посев
  • Амистар Прайм и Аксиал – за справяне с житно заплевеляване и чист от болести посев

За да се възползвате от отстъпката за пакетните предложения, заявете с ваучер в срок от 01.11.2021 – 15.3.2022 година, при минимално количество необходимо за 500 дка.

За пълна информация посетете сайта на Синджента България или се свържете с нашите регионални експерти: https://www.syngenta.bg/promocii

Телените червеи могат да нанесат значителни повреди по културните растения. При царевицата в начални фази от развитие се явяват едни от основните и икономически важни неприятели, с които фермерите трябва да се справят.  При висока плътност щетите могат да са значителни: до фаза 7-8 лист на царевицата, повредите могат да достигнат до 70% при фуражната царевица и до 100% при сладката царевица. Нападението в много ранни фази, води до сигурно намаляване потенциала за доби от единица площ. При не пълен контрол редуцирането на добива може да стигне до 40%.

През последните години нападението от телени червеи прогресивно нараства, което се дължи на няколко основни фактора:

  • Значително по-малко възможности за справяне с неприятеля
  • Бързото развитие на новите видове от род Agriotes spp., като A. sordidus, които са с по-къс цикъл на развитие в диапазон от 12- 18 месеца.

Борбата с телените червеи се извежда само с продукти за третиране на семена.

От съществуващите решения за третиране на се­мена на пазара, Форс 20КС, е най-удобният и възможно най-ефикасният продукт за максимална защита на рас­тенията дори при силно нападение.

Форс 20КС осигурява ранна защита срещу почвени неприиятели в това число всички видове телени червеи, също така оптимизира поникването на растенията. Форс 20КС е гъвкав по отношение на комбинации с други продукти за третиране на семена.

Форс 20КС има уникална газова фаза, благодарение на активното вещество Тефлутрин, който е формулиран в суспензионна микрокапсула. Благодарение на газовата си фаза образува защитна зона около семето и с репелентното си действие отблъсква почвените неприятели. Микро-капсулираната технология от своя страна отговаря за поетапното освобождаване на активното вещество, което осигурява защита за по-дълъг период от време.

Качествените семена заслужават да бъдат защитени с продукти от най-високо качество. Само по този начин можем да защитим инвестицията направена за качествени семена.

Значителна част от семенарските компании ще предлагат тази година хибриди царевица обеззаразени с вече доказания със своя безкомпромисен ефект срещу почвени неприятели - Форс 20КС. Освен безспорните предимства, продукта е изключително рентабилен, което обосновава икономически употребата му. Ако не сте успели да закупите третирани семена с Форс 20КС, се обърнете към районните ни представители за повече информация!

Форс 20КС - за максимална защита, по-добро представяне и върхови добиви !

За повече информация вижте тук: https://www.syngenta.bg/product/crop-protection/fors-20-ks

Високите температури през есента през последните няколко години създават условия за намножаване на болести и неприятели, причиняващи сериозни щети по житните посеви още от момента на засяване. Комплексната защита точно в този момент е от ключово значение за извеждане на едно по-успешно и печелившо производство. Липсата на продукти за борба с почвените неприятели, са предпоставка за намножаване на много видове като телени червеи, житен бегач, които при определени условия могат да причинят значителни повреди по житните култури, редуцирайки значително потенциала за добив от единица площ.  Syngenta е единствената компания, която има готова формулация - инсекто-фунгицид за комплексна защита на житните култури - Аустрал Плюс. Аустрал Плюс е единствения продукт на Българския пазар за справяне както със семеннопреносимите и почвени патогени, така и с неприятелите по житните култури от момента на засяване, включително и в начални фази от тяхното развитие. 

Кое прави Аустрал Плюс толкова успешен?

  • На първо място формулацията на продукта е разработена специално за продукт за третиране на семена. Аустрал Плюс е комбинация от инсектицид /Tефлутрин/ и фунгицид /Флудиоксонил/. Двете активни вещества имат много добра синергия помежду си, даваща отлична защита срещу основните болести и неприятели при житните култури.
  • Аустрал Плюс притежава микро-капсулирана технология, благодарение на която а.в Тефлутрин се освобождава постепенно, образувайки защитен „балон“ около кореновата система на растението. По този начин Аустрал Плюс осигурява защита от телени червеи, ларви на житен бегач и житни мухи.
  • Друго основно предимство на а.в Тефлутрин е това, че стимулира синтеза на структурни протеини в растенията, което спомага за по-доброто покълване, бързо вкореняване и равномерно поникване на житните.

Активното вещество Тефлутрин е сред най-предпочитаните инсектициди за третиране на семена в Западна и Централна Европа, поради изключително високата му ефикасност срещу основните неприятели причиняващи сериозни щети при поникване на житните култури.

Към основните предимства на Аустрал Плюс трябва да прибавим и широкия спектър на действие:

  • А.в Флудиоксонил осигурява защита на семената от главни, фузариози и септориози
  • А.в Тефлутрин предпазва растенията от телени червеи, ларва житен бегач и житни мухи

Дозата на приложение е 500 мл/100 кг семена, като неделима част от подготовката на разтвора за третиране на семена е добавянето на полимер/прилепител AG40R в доза 100 мл/100 кг семена, който спомага за по-доброто прилепване на продукта върху семенната повърхност, по този начин намалява разпрашаването му и осигурява по-голяма безопасност за операторите, които подготвят работния разтвор.

Благодарение на своята формулация и успешна технология АУСТРАЛ ПЛЮС дава сигурност  и спокойствие за здрав и добре гарниран посев.

Осигурете си оптимален брой растения на квадратен метър, здрави посеви и сигурни добиви с Аустрал Плюс от Syngenta.

За повече информация посетете сайта: https://bit.ly/3hHbc3C или се свържете с регионалните ни експерти!

Syngenta разработи нова бизнес структура наречена Syngenta Digital. Тази структура е посветена на всички дигитални технологии и услуги, предлагани от компанията в световен мащаб. Портфолиото от дигитални технологии и услуги, разработени от Syngenta Digital, се обединяват под шапката на така наречената платформа Cropwise. Днес дигиталните технологии, предлагани от Syngenta в световен мащаб, се използват за управление на основни агротехнически мероприятия, обхващащи 32 милиона хектара.

От месец май фермери в България имат достъп до ново мобилно приложение, предлагано от Syngenta: Cropwise Spray Assist

Нашата основна цел е да можем да отговорим на нуждите на българските фермери при всяка една ситуация! Да осигурим още по-голяма подкрепа в производството им, при управлението на предизвикателствата в стопанствата, чрез дигитални приложения, които могат да бъдат изтеглени директно нa телефона. Приложението Cropwise Spray Assist дава препоръка за най-подходящия момент на третиране с продукти за растителна защита спрямо атмосферните условия в съответния регион /температура, вятър, влажност на въздуха/. Също така помага при избора на най-подходяща доза за вашата пръскачка, като по този начин задавате най-точните параметри за правилното и безопасно прилагане на продукти за растителна защита.

Дигиталното и прецизно земеделие позволява на земеделските производители да оптимизират своето производство, да повишат своята ефективност и намалят разходите от единица площ. "Cropwise Spray Assist идва, за да подпомогне земеделските производители при използваните добри практики в прилагането на продукти за растителна защита", казва Юлия Никола, маркетинг директор за Черноморския регион .

Имайки предвид инвестициите, които се правят в продукти за растителна защита с основна цел запазване на чисти от плевели, болести и неприятели полета, от първостепенно значение е приложението да бъде направено правилно, за да можем да имаме максимална ефективност. Също така правилното приложение на продукти за растителна защита ни осигурява и едно по-безопасно производство. 50% от ефективността на растителната защита се осигурява чрез правилно приложение на РЗ продуктите на полето. Правилното приложение на продуктите ни позволява да извлечем максималния потенциал, предлаган от съответния продукт. Също, “Компании като Syngenta могат да играят важна роля за постигане на целите на стратегията Farm to Fork чрез продукти и технологии, включително дигитални, които осигуряват безопасно и качествено земеделско производство. Syngenta е една от водещите компании в производството на продукти за растителна защита, а дигиталните платформи като Cropwise Spray Assist осигуряват както предимства за фермерите, така и за околната среда, като намаляват процента на отвят работен разтвор в процеса на третиране. Това приложение подкрепя целите ни за устойчив растеж в производството чрез внедряване на иновации в полза на фермерите и природата, защита на здравето, безопасността на хората и околната среда.”, заяви още Детелин Куцаров, Ръководител на РЗ Бизнес Регион Черно Море.

Дигиталното приложение Cropwise Spray Assist помага на земеделските производители да подобрят качеството на третиране чрез конкретни препоръки относно правилния момент на пръскане, настройки на пръскачката (обем на водата, скорост на подаване, налягане), избор на дюзи в зависимост от вида на приложения продукт, култура и фазата на развитие. Цялата тази информация е свързана в приложението с актуална прогноза за времето в реално време за следващите 5 дни, която включва данни, свързани с валежите и скоростта на вятъра. Cropwise spray assist предлага актуализирани препоръки в реално време в зависимост от развитието на метеорологичните условия. Приложението позволява създаването на персонализирани планове за третиране, които могат да бъдат архивирани и използвани от фермерите, когато имат нужда. Новото приложение предлага множество предимства, като например по-добро планиране на дейностите в стопанствата (оптимизиране на дейностите според метеорологичните условия) чрез вземане на по-бързи решения, увеличаване на ефективността на приложените продукти, избор на оптимален часови диапазон на третиране в зависимост от метеорологичните условия, оптимизиране разходите и времето, намаляване на риска от отвяване на продукт, причиняване щети на съседни култури и оставяне отпечатък върху околната среда, свързан с прилагането на продукти за растителна защита. 

Наличното през този сезон ново приложение е лесно за използване, интуитивно и ефективно, и може да бъде изтеглено на вашия телефон от Google / Apple Store. Cropwise Spray Assist се предлага и на български език. Всеки може да избере желаната култура от списъка, вида на третирането и фазата на съответната културата. Понастоящем приложението може да се използва за житни култури, царевица, слънчоглед. Ще бъде достъпно за други култури в бъдеще. Базата данни в приложението съдържа над 600 различни вида дюзи, които са на  пазара днес.

За повече информация фермерите могат да влязат в страницата, посветена на приложението Cropwise Spray Assist на адрес: https://bulgaria.cropwise.com/sprayassist

Страница 1 от 11

Web Banner 300x250 12

AME plusBacteria animation BG 300x200

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand