28 Януари 2022

Телените червеи могат да нанесат значителни повреди по културните растения. При царевицата в начални фази от развитие се явяват едни от основните и икономически важни неприятели, с които фермерите трябва да се справят.  При висока плътност щетите могат да са значителни: до фаза 7-8 лист на царевицата, повредите могат да достигнат до 70% при фуражната царевица и до 100% при сладката царевица. Нападението в много ранни фази, води до сигурно намаляване потенциала за доби от единица площ. При не пълен контрол редуцирането на добива може да стигне до 40%.

През последните години нападението от телени червеи прогресивно нараства, което се дължи на няколко основни фактора:

  • Значително по-малко възможности за справяне с неприятеля
  • Бързото развитие на новите видове от род Agriotes spp., като A. sordidus, които са с по-къс цикъл на развитие в диапазон от 12- 18 месеца.

Борбата с телените червеи се извежда само с продукти за третиране на семена.

От съществуващите решения за третиране на се­мена на пазара, Форс 20КС, е най-удобният и възможно най-ефикасният продукт за максимална защита на рас­тенията дори при силно нападение.

Форс 20КС осигурява ранна защита срещу почвени неприиятели в това число всички видове телени червеи, също така оптимизира поникването на растенията. Форс 20КС е гъвкав по отношение на комбинации с други продукти за третиране на семена.

Форс 20КС има уникална газова фаза, благодарение на активното вещество Тефлутрин, който е формулиран в суспензионна микрокапсула. Благодарение на газовата си фаза образува защитна зона около семето и с репелентното си действие отблъсква почвените неприятели. Микро-капсулираната технология от своя страна отговаря за поетапното освобождаване на активното вещество, което осигурява защита за по-дълъг период от време.

Качествените семена заслужават да бъдат защитени с продукти от най-високо качество. Само по този начин можем да защитим инвестицията направена за качествени семена.

Значителна част от семенарските компании ще предлагат тази година хибриди царевица обеззаразени с вече доказания със своя безкомпромисен ефект срещу почвени неприятели - Форс 20КС. Освен безспорните предимства, продукта е изключително рентабилен, което обосновава икономически употребата му. Ако не сте успели да закупите третирани семена с Форс 20КС, се обърнете към районните ни представители за повече информация!

Форс 20КС - за максимална защита, по-добро представяне и върхови добиви !

За повече информация вижте тук: https://www.syngenta.bg/product/crop-protection/fors-20-ks

Високите температури през есента през последните няколко години създават условия за намножаване на болести и неприятели, причиняващи сериозни щети по житните посеви още от момента на засяване. Комплексната защита точно в този момент е от ключово значение за извеждане на едно по-успешно и печелившо производство. Липсата на продукти за борба с почвените неприятели, са предпоставка за намножаване на много видове като телени червеи, житен бегач, които при определени условия могат да причинят значителни повреди по житните култури, редуцирайки значително потенциала за добив от единица площ.  Syngenta е единствената компания, която има готова формулация - инсекто-фунгицид за комплексна защита на житните култури - Аустрал Плюс. Аустрал Плюс е единствения продукт на Българския пазар за справяне както със семеннопреносимите и почвени патогени, така и с неприятелите по житните култури от момента на засяване, включително и в начални фази от тяхното развитие. 

Кое прави Аустрал Плюс толкова успешен?

  • На първо място формулацията на продукта е разработена специално за продукт за третиране на семена. Аустрал Плюс е комбинация от инсектицид /Tефлутрин/ и фунгицид /Флудиоксонил/. Двете активни вещества имат много добра синергия помежду си, даваща отлична защита срещу основните болести и неприятели при житните култури.
  • Аустрал Плюс притежава микро-капсулирана технология, благодарение на която а.в Тефлутрин се освобождава постепенно, образувайки защитен „балон“ около кореновата система на растението. По този начин Аустрал Плюс осигурява защита от телени червеи, ларви на житен бегач и житни мухи.
  • Друго основно предимство на а.в Тефлутрин е това, че стимулира синтеза на структурни протеини в растенията, което спомага за по-доброто покълване, бързо вкореняване и равномерно поникване на житните.

Активното вещество Тефлутрин е сред най-предпочитаните инсектициди за третиране на семена в Западна и Централна Европа, поради изключително високата му ефикасност срещу основните неприятели причиняващи сериозни щети при поникване на житните култури.

Към основните предимства на Аустрал Плюс трябва да прибавим и широкия спектър на действие:

  • А.в Флудиоксонил осигурява защита на семената от главни, фузариози и септориози
  • А.в Тефлутрин предпазва растенията от телени червеи, ларва житен бегач и житни мухи

Дозата на приложение е 500 мл/100 кг семена, като неделима част от подготовката на разтвора за третиране на семена е добавянето на полимер/прилепител AG40R в доза 100 мл/100 кг семена, който спомага за по-доброто прилепване на продукта върху семенната повърхност, по този начин намалява разпрашаването му и осигурява по-голяма безопасност за операторите, които подготвят работния разтвор.

Благодарение на своята формулация и успешна технология АУСТРАЛ ПЛЮС дава сигурност  и спокойствие за здрав и добре гарниран посев.

Осигурете си оптимален брой растения на квадратен метър, здрави посеви и сигурни добиви с Аустрал Плюс от Syngenta.

За повече информация посетете сайта: https://bit.ly/3hHbc3C или се свържете с регионалните ни експерти!

Syngenta разработи нова бизнес структура наречена Syngenta Digital. Тази структура е посветена на всички дигитални технологии и услуги, предлагани от компанията в световен мащаб. Портфолиото от дигитални технологии и услуги, разработени от Syngenta Digital, се обединяват под шапката на така наречената платформа Cropwise. Днес дигиталните технологии, предлагани от Syngenta в световен мащаб, се използват за управление на основни агротехнически мероприятия, обхващащи 32 милиона хектара.

От месец май фермери в България имат достъп до ново мобилно приложение, предлагано от Syngenta: Cropwise Spray Assist

Нашата основна цел е да можем да отговорим на нуждите на българските фермери при всяка една ситуация! Да осигурим още по-голяма подкрепа в производството им, при управлението на предизвикателствата в стопанствата, чрез дигитални приложения, които могат да бъдат изтеглени директно нa телефона. Приложението Cropwise Spray Assist дава препоръка за най-подходящия момент на третиране с продукти за растителна защита спрямо атмосферните условия в съответния регион /температура, вятър, влажност на въздуха/. Също така помага при избора на най-подходяща доза за вашата пръскачка, като по този начин задавате най-точните параметри за правилното и безопасно прилагане на продукти за растителна защита.

Дигиталното и прецизно земеделие позволява на земеделските производители да оптимизират своето производство, да повишат своята ефективност и намалят разходите от единица площ. "Cropwise Spray Assist идва, за да подпомогне земеделските производители при използваните добри практики в прилагането на продукти за растителна защита", казва Юлия Никола, маркетинг директор за Черноморския регион .

Имайки предвид инвестициите, които се правят в продукти за растителна защита с основна цел запазване на чисти от плевели, болести и неприятели полета, от първостепенно значение е приложението да бъде направено правилно, за да можем да имаме максимална ефективност. Също така правилното приложение на продукти за растителна защита ни осигурява и едно по-безопасно производство. 50% от ефективността на растителната защита се осигурява чрез правилно приложение на РЗ продуктите на полето. Правилното приложение на продуктите ни позволява да извлечем максималния потенциал, предлаган от съответния продукт. Също, “Компании като Syngenta могат да играят важна роля за постигане на целите на стратегията Farm to Fork чрез продукти и технологии, включително дигитални, които осигуряват безопасно и качествено земеделско производство. Syngenta е една от водещите компании в производството на продукти за растителна защита, а дигиталните платформи като Cropwise Spray Assist осигуряват както предимства за фермерите, така и за околната среда, като намаляват процента на отвят работен разтвор в процеса на третиране. Това приложение подкрепя целите ни за устойчив растеж в производството чрез внедряване на иновации в полза на фермерите и природата, защита на здравето, безопасността на хората и околната среда.”, заяви още Детелин Куцаров, Ръководител на РЗ Бизнес Регион Черно Море.

Дигиталното приложение Cropwise Spray Assist помага на земеделските производители да подобрят качеството на третиране чрез конкретни препоръки относно правилния момент на пръскане, настройки на пръскачката (обем на водата, скорост на подаване, налягане), избор на дюзи в зависимост от вида на приложения продукт, култура и фазата на развитие. Цялата тази информация е свързана в приложението с актуална прогноза за времето в реално време за следващите 5 дни, която включва данни, свързани с валежите и скоростта на вятъра. Cropwise spray assist предлага актуализирани препоръки в реално време в зависимост от развитието на метеорологичните условия. Приложението позволява създаването на персонализирани планове за третиране, които могат да бъдат архивирани и използвани от фермерите, когато имат нужда. Новото приложение предлага множество предимства, като например по-добро планиране на дейностите в стопанствата (оптимизиране на дейностите според метеорологичните условия) чрез вземане на по-бързи решения, увеличаване на ефективността на приложените продукти, избор на оптимален часови диапазон на третиране в зависимост от метеорологичните условия, оптимизиране разходите и времето, намаляване на риска от отвяване на продукт, причиняване щети на съседни култури и оставяне отпечатък върху околната среда, свързан с прилагането на продукти за растителна защита. 

Наличното през този сезон ново приложение е лесно за използване, интуитивно и ефективно, и може да бъде изтеглено на вашия телефон от Google / Apple Store. Cropwise Spray Assist се предлага и на български език. Всеки може да избере желаната култура от списъка, вида на третирането и фазата на съответната културата. Понастоящем приложението може да се използва за житни култури, царевица, слънчоглед. Ще бъде достъпно за други култури в бъдеще. Базата данни в приложението съдържа над 600 различни вида дюзи, които са на  пазара днес.

За повече информация фермерите могат да влязат в страницата, посветена на приложението Cropwise Spray Assist на адрес: https://bulgaria.cropwise.com/sprayassist

Повишението на температурите в края на месец април в комбинация със значителното количество влага в почвата оказват положително влияние върху развитието на житните култури. Към момента посевите се развиват изключително добре, като в по-голямата част от страната са във фаза вретенене – начало на фаза флагов лист за района на Южна България.
Трайното повишаване на средно дневните температури, придружено с честите превалявания, които и през месец май няма да липсват, ще допринесат за развитието на така наречената скрита зараза, която е налична в посевите. Налична е зараза от септориоза по долните етажи на растенията, която благодарение на ниските температури до този момент все още не се е разпространила по горните листа на растенията. Повишението на температурите, което предстои през месец май определено ще увеличи риска от развитие на тези фитопатогени по житните. Това ще съвпадне и с момента на разпространение на друг основен фитопатоген, а именно ръждите. Спори на ръждите се разпространяват посредством въздушните течения и при температури в диапазон от 15-25 градуса успешно заразяват житните растения. Ръждите могат значително да засегнат развитието на растенията, като особено негативно върху добива се отразява нападението на флаговия лист. При силно нападение растенията формират по-малки класове със спаружено и леко зърно. Тези два фитопатогена при непълен контрол могат значително да редуцират потенциала за добив от единица площ.
Основна цел от тук до края на вегетацията е да се запазят посевите чисти от болести, за да се подсигури добър фитосанитарен статус на житните растения, който ще даде възможност за развитие на пълен добивен потенциал и високо качество на зърното.
Важен момент е навременното третиране с подходящи фунгициди. При вече налична зараза в полетата, с изразени симптоми по растенията, са необходими решения, които имат отлично изкореняващо и лечебно действие. По този начин се спира развитието на инфекцията и се прекратява разпространението на патогена в растенията.
Решенията трябва да са подбрани прецизно за постигане на максимален ефект. В тази ситуация Елатус Ера е комплексно решение, което има отлично действие. Елатус Ера е продукт, съдържащ в себе си най-новата SDHI молекула Солатенол в комбинация с Потиоконазол. Формулацията на Елатус Ера има отлично предпазно, лечебно и изкореняващо действие.
Елатус Ера има отличен контрол на септориози и ръжди, благодарение на активното вещество Солатенол. Приложен като втори фунгицид във фаза флагов лист (изкласяване) при доза от 70-80 мл/дка, Елатус Ера осигурява пълна защита от всички икономически важни болести по житните култури до края на вегетацията.
Отличната ефикасност се обяснява със следните предимства, които Елатус Ера притежава:
• Активното вещество има изключително добра мобилност в растенията и така нареченото трансламинарно действие, благодарение на което се разпространява по цялата дължина на листа и го защитава от двете страни.
• Има дълго последействие - защита повече от 45 дни.
• Осигурява така наречения допълнителен „зелен ефект“. Зеленият ефект се отразява изключително благоприятно, запазва растенията по-дълго време зелени, което дава възможност за по-пълноценно наливане на зърното и повишава качеството на продукцията.
Елатус Ера е последната иновация при фунгицидите в сегмента на SDHI молекулите. Продукт от най-висок клас за постигане на върхови резултати!
Възползвайте се от промоционалните условия, като вземете кеш бек бонус по своята сметка за закупени количества Елатус Ера или Елатус Плюс Амистар, само до 31.5.2021г. За повече информация посетете сайта ни https://www.syngenta.bg/kampaniya-elatus-2021 или се свържете със съответния районен представител!

Последна иновация на пазара на фунгицидите в сегмента на SDHI молекулите - Елатус Ера. Осигурява върхова защита на житните посеви от всички икономически важни болести. Благодарение на изключително добрата мобилност на активните вещества, Елатус Ера осигурява пълна защита на житните растения. Има дълго последействие и дава допълнителен зелен ефект за постигане на по-високи резултати.

  • Силен
  • Дълготраен
  • Сигурен

Всички тези предимства ни дават правото да смятаме, че с Елатус Ера не само е дошла нова ера в растителната защита, а Синджента е компанията, която постави нови още по-високи нива в контрола на болестите при житните култури. 

За подробна информация относно продукта и всички новости около Елатус Ера можете да посетите новия сайт https://www.syngenta.bg/elatus-era-micro

От този сезон ще можете да използвате най-новата система с дигитален софтуер от Синджента - Farmshots. Farmshots е система, която чрез сателитна технология визуализира невидими за човешкото око проблеми във вегетацията на културите.

И така вие, земеделските производители, можете с няколко стъпки да получите предписание за променливи норми на сеитба и приложение на продукти за растителна защита.

Технологията е чудесно решение за измерване на резултати и анализиране на отделните полета във вашето стопанство.

Регистрирайте се на сайта на Елатус Ера ще получите ексклузивно безплатно рипорт със състоянието на вашите полета.

 За повече информация се обърнете към регионалните ни представители.

Страница 1 от 10

Web Banner 300x250 12

Amalgerol Essence banner

 

Филмова къща АСТАНИК

Произвеждаме филми, видео материали и национално телевизионно предаване за селското стопанство.  Специализирани сме в  селскостопанската тематика и разполагаме с  богата база видеоматериали от всички  сектори на растениeвъдството, растителната  защита, семената и селскостопанската  техника, както и от събития у нас и в Европейския съюз, свързани със земеделието.

Контакти

Филмова къща АСТАНИК
+359 (0)2 8719526
+359 (0)88 3363306
+359 (0)88 6792453
София 1797, ж.к. “ Младост ” бл.101, вх. 11, ап. 192

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайта AgroInfo.bg използва бисквити.

Ако не промените настройките на браузъра, вие се съгласявате с него.

I understand